صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

یکشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۲

نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته 27 مرداد 92مردم زنجان بار دیگر در اعتراض به آلودگی هوا در این شهر دست به تظاهرات زدند
به نقل از سایت مجاهدین خلق، برای دومین بار و روز پنجشنبه 24 مرداد، هزاران تن از مردم زنجان در پی فراخوان قبلی در سبزه ميدان و مقابل مسجد جامع اين شهر تظاهرات کردند و به آلودگی هوای ناشی از کارخانه سرب و روی، اعتراض نمودند. مأموران ضدشورش و ماموران بسيجی در وحشت از گسترش اين تظاهرات، به شکل گسترده يی در محل مستقر شده، به تظاهر کنندگان حمله و تعدادی را دستگير کردند. گفته می شود کارخانه سرب و روی زنجان متعلق به سپاه پاسداران است. لازم به ذکر است که کميته برگزار کننده تظاهرات عليه آلودگی ناشی از کارخانه سرب و روی زنجان اعلام کرده است تا تعطيل شدن اين کارخانه تظاهرات و تجمع اعتراضی ادامه خواهد داشت. اين کميته روز پنجشنبه 24مرداد به تظاهرات گسترده فراخوان داده بود.


مردم در شهرهای کوچک و بزرگ ایران اعتراض کردند

- جمعی از مردم کرمانشاه عليه اخاذی کارگزاران رژيم و گرفتن دو ميليون تومان ديگر برای تحويل مسکن مهر اعتراض کردند. معترضان در مقابل فرمانداری رژيم در اين شهر تجمع کردند.

- کارگران اخراجی کارخانه های مختلف اهواز نیز در مقابل اداره کار رژيم در اين شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان خواستار بازگشت به کار و پرداخت مطالبات و حق بيمه شدند.

- متقاضيان ورود به دانشگاه در برابر دفتر سازمان سنجش در پل کريمخان در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان به تفکيک جنسيتی و تبعيض در رشته های تحصيلی اعتراض داشتند.

- تاکسيرانان سنندج در اعتراض به لغو مجوز تاکسيرانی برای خودروهای قديمی توسط شهرداری تجمع کردند. شهرداری رژيم با اين اقدام باعث بيکار شدن بسياری از تاکسيرانان اين شهر شده است. این تجمع در مقابل ساختمان شهرداری صورت گرفت.

- کارگران شرکت کشتی سازی المهدی در بندرعباس خواستار آزادی کارگران زندانی و همچنين لغو ممانعت از ورود بسياری ازکارگران به شرکت شدند. در پی اعتراضات گسترده کارگران اين شرکت، تعدادی ازکارگران توسط نيروهای حکومتی دستگير شدند. لازم به یادآوریست که هفته گذشته، با بالا گرفتن اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت المهدی بندرعباس، نيروهای لباس شخصی تعدادی از کارگران را دستگير کردند و مانع ورود تعدادی از کارگران به کارخانه شدند و به تهديد ساير معترضان پرداختند. با اين وجود کارگران اعلام کرده بودند روی حق و حقوق خود ايستاده و کوتاه نخواهند آمد.

- نمايندگان کشاورزان خوراسگان اصفهان روز چهارشنبه به قطع آب کشاورزان اعتراض کرده و به تجمع خود در مقابل فرمانداری و استانداری رژيم در اصفهان ادامه دادند.
کارگران شرکت آب و فاضلاب سقز
نیز روز چهارشنبه 23 مرداد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و برخی مزايای کارگری تجمع کردند.

- جمعی از معلمان پيش دبستانی و شرکتی در مقابل مجلس رژیم در تهران و در اعتراض به وضعيت شغلی، اخراج و قطع همکاری با آموزش و پرورش تجمع اعتراضی صورت گرفت. معترضان خواهان بازگشت به کار، انعقاد قرارداد رسمی و قرار گرفتن تحت پوشش بيمه شدند.

- کشاورزان و باغداران شهر سامان در استان چهار محال و بختياری به همراه خانواده هايشان در مقابل استانداری رژيم در چهار راه دولت شهرکرد، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع کنندگان به جمع آوری پمپهايی که آب رودخانه را به مزارع و باغهای آنها می رساند، اعتراض
داشتند.

- جمعی از شهروندان لرستانی در اعتراض به اهانت يک آخوند حکومتی در مقابل مجلس رژیم در تهران تجمع کردند. بزرگواری، روز دوشنبه در جلسه بررسی وزيران پيشنهادی کابينه روحانی، اتهام چماقداری را به هموطنان لرستانی نسبت داده بود. تجمع کنندگان در مقابل مجلس به اين اهانت اعتراض کردند. مأموران انتظامی به تجمع کنندگان يورش برده و آنها را دستگير و با مينی بوس به نقطه نامعلومی منتقل کردند. در همین رابطه انجمن نويسندگان لرستان در اعتراض به سخنان توهين آميز بزرگواری اعتصاب کردند. اعتصابيون با انتشار نامه يی سرگشاده اعلام کرد: ”بزرگواری، خشک مغزی و چماقداری خود را به قومی ايرانی که آريايی ترين و قديمی ترين قوم در ميان مردم ايران هستند منتسب کردند... هر طايفه ای جاهل دارد و اين آقا هم سخنگوی مردمان مهربان و مودب و محجوب لر نيستند. انجمن نويسندگان لرستان بر ادامه ی اعتصاب خود تا برخورد قانونی با اين آخوند پافشاری می کند“.

- کارگران دو شرکت در شهر کرد، روز پنجشنبه هدايای اداره کار رژيم را در مقابل اين اداره به آتش کشيدند. بيش از 300تن از کارگران دو شرکت توليدی شهر کرد وقتی متوجه شدند برنجی که دريافت کردند بسيار بد بو و رنگش تيره است و از طرفی روغن ها نيز تاريخ مصرفشان گذشته، اين هدايا را در مقابل اداره کار روی هم انبار کردند و به آتش کشيدند. بوی روغن سوخته و برنج بد بويی که می سوخت باعث شد تا کارکنان اداره کار و ساير ادارات برای بيش از 2ساعت اداره خود را ترک کنند.

- کشاورزان منطقه زيار اصفهان در اعتراض به بازداشت 12تن از کشاورزان در مقابل پاسگاه رژيم تجمع کردند. آنها خواستار آزادی فوری دستگير شدگان گرديدند که بامداد روز جمعه در يورش مأموران امنيتی بازداشت شدند. کشاورزان منطقه زيار اصفهان بارها و آخرين بار روز دوشنبه 22مرداد در اعتراض به بی آبی و استفاده از چاههای عميق حفر شده توسط يک شرکت وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل فرمانداری رژيم تجمع کرده بودند.

- جمعی از مردم مريوان در مقابل اداره مخابرات در اين شهر تجمع کردند و به سه برابر شدن قبض فیش تلفن خود اعتراض کردند.

- کارگران شهرداری منطقه يک اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در مقابل شهرداری رژيم در اين منطقه تجمع کردند. مأموران نيروی انتظامی در محل مستقرشده و به تهديد کارگران پرداختند تا مانع گسترش اين حرکت اعتراضی شوند.

- صاحبان کشتارگاههای مرغ در استان چهار محال و بختياری اعتصاب کردند. آنها به افزايش حاملهای انرژی و هزينه های توليد اعتراض و اعلام کردند قادر نيستند با اين کارمزد به شغلشان ادامه بدهند. مرغداران و فروشندگان مرغ زنده نيز با اين اعتصاب همراه هستند.

- جمعی از کارگران اخراجی شرکت بانتا آبيدر در مقابل اداره کار رژيم در سنندج تجمع کرده و به پرداخت نشدن حق بيمه اعتراض کردند. نيروهای حکومتی به تجمع کنندگان يورش برده و دو نفر را دستگير و به زندان منتقل نمودند.

- جمعی از مردم نخل تقی در استان بوشهر در مقابل فرمانداری رژيم در اين شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اين تجمع در اعتراض به آلودگی آب آشاميدنی صورت گرفت.


- مأموران نيروی انتظامی بيش از 200 نفر را در يک کنسرت موسيقی راک در تهران بازداشت کردند. اين برنامه به دليل هجوم مأموران انتظامی و دستگيری حاضران که قرار بود در دو سانس در سالن آمفی همایش آفرینش اجرا شود، نيمه تمام ماند. گفته می شود این سالن، 220 نفر ظرفیت دارد.

******
- ماموران اطلاعات برای فشار بر زندانی سياسی علی معزی پدر 2 تن از ساکنین بازداشتگاه لیبرتی در عراق که مدتی است به زندان مرکزی کرج تبعيد شده، را با زندانيان عادی هم بند کرده اند. علی معزی از بيماری سرطان رنج می برد اما از اعزام وی به بيمارستان ممانعت به عمل می آید.

 
 - ماموران حکومتی در زندان اوين ملاقات هفتگی تعدادی از زندانيان
سياسی زن را با فرزندانشان، قطع کرده اند. مريم اکبری منفرد مادر سه دختر هفت، سيزده و چهارده ساله و صديقه مرادی مادر يک دختر چهارده ساله و فاران حسامی مادر يک فرزند چهار ساله، و فريبا کمال آبادی مادر يک دختر شانزده ساله، زندانيانی هستند که در دو هفته گذشته از ملاقات حضوری با فرزندان خردسال و يا نوجوان خود محروم شده اند. صدیقه مرادی از بستگان ساکنین بازداشتگاه لیبرتی در عراق می باشد.

- زندانی سياسی سامی حسينی در زندان مرکزی اروميه در اعتراض به انتقالش به بند 4 اين زندان که محل نگهداری زندانيانی با جرايم قتل است، از روز دوشنبه اعتصاب غذا کرده است. ماموران رژيم در واکنش به اين حرکت اعتراضی، حسينی را به سلول انفرادی منتقل کردند.

- زندانی سياسی هادی راشدی، دبير شيمی و يکی از 5 هموطن اهوازی که در دادگاه رژيم به اعدام محکوم شده است، روز سه شنبه به نقطه نامعلومی منتقل شده است. به نقل از منابع خبری مقاومت ایران، همبندان او گفتند هادی راشدی به آنها گفته است از همان لحظه انتقال دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

ديوان عالی رژيم حکم سنگسار يک زن و مرد تأييد کرد. اين دو نفر، زهرا پورساعی و علی ساعی نام دارند و در زندان مرکزی تبريز محبوس می باشند. آنها در سال 1391 در دادگاه کيفری استان آذربايجان شرقی به سنگسار محکوم شدند.

- رژيم از درمان 20تن از زندانيان سياسی اوين جلوگيری به عمل می آورد. اين 20زندانی که از سالهای 88 به بعد اکثراً به حبس های بالای 5تا10سال محکوم شده اند طی ساليان بر اثر حبس و شکنجه و عدم درمان به بيماريهای مختلف دچار شده اند.

اسامی اين زندانيان سياسی عبارتند از: سيد محمد ابراهيمی، حميدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، حسين زرينی، رضا شهابی، بهنام ابراهيم زاده، سعيد عابدينی، فرزاد روحی، اسداله اسدی، محمد داوری، غلامرضا حسينی داود اسدی، سعيد مدنی، ابراهيم بابايی، نادر جانی، وحيد روح بخش، پژمان عبدالحسن زاده، هانی يازرلو، علی علايی و علی اصغر محموديان

- ماموران رژیم در زندان روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به بندهای 2 و 8 زندان مرکزی بندرعباس يورش بردند. در اين يورش، زندانيان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و وسايل شخصی آنها تخريب يا توسط گارد زندان به سرقت رفت.

7زندانی که حدود 2سال است در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر زاهدان نگهداری می شوند، با خطر اعدام روبه رو می باشند. آنها به اتهام کشتن يکی از م
اموران بسيجی بازداشت شدند و زير شکنجه مجبور به اعتراف شدند. اسامی اين زندانيان عبارتند از مولوی فتحی، محمد نقشبندی، ملک محمد آباديان، نظام الدين ملازاده، جبار آباديان، هادی آباديان، جواد آباديان و گل محمد بليده ای.

هرانا 27 مرداد خبر داد که سه زندانی امروز یکشنبه در 3 نقطه شهر کرج اعدام شدند.
این قربانیان با حکم دادگاه رژیم در سه نقطه میدان طالقانی کرج، شهرستان فردیس و محمد شهر کرج به دار آویخته شدند.

- رژيم روز چهارشنبه 23مرداد، 6 زندانی را به طور جمعی در زندان کارون اهواز بدار آويخت. به نقل از خبرگزاری حکومتی ایسنا 23 مرداد آنها يک سال و نيم پيش بازداشت شده بودند. شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ای اعلام کرد که ماموران بر چوبه های دار محکومان، شعار «قصاص تداوم زندگی» است نصب می کنند.
يک ماه پيش نيز قضاييه
رژیم حکم اعدام چهار جوان زندانی عرب در زندان کارون را به اتهام «محاربه و فساد فی الارض» مورد تأييد قرار داد. اين زندانيان به صف طويل محکومان در انتظار اعدام پيوستند. آنها برای اعترافهای اجباری مدتها زير شکنجه قرار داشته اند. در همين حال شماری از زندانيان محکوم به اعدام در زندان گوهردشت به زندان قزل حصار منتقل شده اند.
در خبری دیگر رژيم حکم اعدام فردی به نام عليرضا را در تهران صادر کرده است. وی همچنين به 74 ضربه شلاق محکوم شده.


مجلس رژیم به چندتن از وزرای پيشنهادی روحانی رای اعتماد نداد
در روز 24 مرداد، مجلس رژیم پس از 4 روز جنگ شدید بین جناحهای رژیم، رای گیری به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور جدید رژیم حسن روحانی، را شروع کردند. این رای گیری که توسط شبکه تلویزیونی رژیم بطور زنده پخش میشد، شکاف درون رژیم و راس آنرا به نمایش گذاشت. مجلس رژیم به نجفی وزير آموزش و پرورش، جعفر ميلی منفرد وزير علوم، و سلطانی فر وزير ورزش رای اعتماد نداد. هر سه در جریان بررسی کابینه به مشارکت در فتنه متهم شده بودند. از سوی دیگر گفته می شود حسین دهقان وزیر دفاع کابينه پيشنهادی روحانی، از جمله «دانشجويان خط امام» بوده است که سفارت آمريکا در تهران را در روز 4نوامبر1979 اشغال کرده و 52 ديپلومات آمريکايی را گروگان گرفتند. او همچنين از بنيانگذاران حزب الله لبنان می باشد.

  
******
کمیته های بین المللی از جمله کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران، کمیته دوستان ایران آزاد در نروژ، و کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک برای محاکمه سران حکومت ایران، بخاطر قتل عام زندانیان سیاسی فراخوان دادند. آنها اعلام نمودند که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر باید درباره قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988 یا 1367 تحقیق کنند. در این بیانیه از جمله آمده است: 25 سال پیش بدنبال فتوای خمینی، در یک جنایت علیه بشریت، حداقل 30،000 زندانی سیاسی، عمدتا اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران قتل عام شدند. سکوت ادامه يابنده بين المللی در مورد اين جنايت يک توهين آشکار به انسانيت است. ملاحظات سياسی بايد کنار گذاشته شود. اکنون زمان عمل است.
کميته کانادايی دوستان ايران دموکراتيک در نامه يی به وزير خارجه اين کشور جان برد نوشت: تابستان امسال بيست و پنجمين سالگرد يکی از سياهترين لحظات در تاريخ معاصر ايران است که قتل عام حدود 30هزار زندانی سياسی را به خود ديد. همانطور که می دانيد مجلس نمايندگان کانادا يک لايحه به اتفاق آرا در 5ژوئن 2013 تصويب کرد که قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 1988 را به عنوان جنايت عليه بشريت به رسميت می شناسد. اين مجلس، خاطره قربانيان به خاک سپرده شده در گورستان خاوران و ساير محلها در ايران را گرامی می دارد، و روز اول سپتامبر را به عنوان روز همبستگی با زندانيان سياسی مقرر می کند”.
مصطفی پورمحمدی که در حال حاضر به عنوان وزير دادگستری رئيس جمهور جديد رژيم ايران حسن روحانی معرفی شده، يکی از مقامات
"کميته مرگ"بود تا دستور خمينی برای قتل عام در اسرع وقت اجرا شود. به همان دليل که خمينی احساس می کرد بايد زندانيان سياسی بی دفاع ايران را از ميان بردارد، جانشينان او هم احساس می کنند بايد مجاهدان ليبرتی و اشرف را از ميان بردارند. يک وکيل برجسته آمريکايی ساکنان اشرف را به عنوان بزرگترين جمعيت انبوه از شاهدان جنايت عليه بشريت توسط اين رژيم توصيف کرد که بايد محافظت شوند تا بتوانند در يک دادگاه بين المللی درباره قتل عام زندانيان سياسی در 1988 شهادت دهند.
ما از شما می خواهيم از کشورهای همفکر بخواهيد که سران رژيم ايران را به عنوان مسئول نقض گسترده حقوق بشر و به طور مشخص مسئول قتل عام سال 1988و در برابر عدالت قرار دهند
. کانادا که تلاشها در جهت محکوم کردن رژيم ايران در مجمع عمومی سازمان ملل را رهبری می کند، می تواند پيشتاز تلاشها در جهت تحقق عدالت در مورد شهيدانی باشد که خانواده هايشان برای اين همه سال رنج کشيده اند و يک ربع قرن بعد، هنوز نمی دانند عزيزانشان در کجا به خاک سپرده شده اند.
در خبری دیگر دادستان آرژانتين، آلبرتو نيسمان، در يک کيفرخواست تکميلی و 500 صفحه يی اسناد و شواهد بيشتری را در مورد مسئوليت رژيم ایران و سران و کارگزاران آن در انفجار آميا در بوئنوس آيرس در تير 1373 (ژوييه1994) منتشر کرد. وی بار ديگر بر حکم بازداشت 7تن از سران رژيم به عنوان مسئولان اين انفجار تروريستی تأکيد کرد. اين افراد عبارتند از علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور وقت و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، علی اکبر ولايتی وزير خارجه وقت و مشاور خامنه ای، محسن رضايی سرکرده وقت سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، احمد وحيدی سرکرده وقت نيروی تروريستی قدس (وزير دفاع احمدی نژاد)، علی فلاحيان وزير اطلاعات رفسنجانی، محسن ربانی رايزن فرهنگی وقت و احمد رضا اصغری دبير سوم وقت سفارت رژيم در آرژانيتن.
چه در کيفرخواست تکميلی و چه در کيفرخواست اوليه که در سال 1385 به دادگاه ارائه شد، دادستان به کنفرانسهای مطبوعاتی و مصاحبه ها و اطلاعيه های شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران و همچنين شهادتهای آقايان ابراهيم ذاکری مسئول وقت کميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا و هادی روشن روانی عضو اين کميسيون که جزييات دقيقی از نقش رژيم در اين جنايت را برملا نمودند. استناد کرده است.
 
شانزده شرکت نفتی جهان با رژيم ایران قطع رابطه کردند
بنا بر گزارشات رسانه های حکومتی ”شرکت کاسپين اويل، که تا سال 2014 برای قرارداد سواپ 3هزار بشکه نفت در روز با يک شرکت رژيم قرارداد داشته، به دليل لغو اين قرار داد توسط رژيم، به دادگاه ديوان داوری رفته و از رژيم ايران تقاضای 97 ميليون دلار خسارت کرده است“. اگر دادگاه ديوان داوری، عليه رژيم ايران رأی دهد، رژيم بايد پاسخگوی خسارتی باشد که با دستور نسنجيده وزير پيشين نفت رژيم، بر صنعت نفت ايران تحميل شده است. 16 شرکت خارجی در طول 10سال با رژيم ايران قرارداد سوآپ بسته بودند که از جمله نفت را در مرزهای شمالی به رژيم تحويل داده و معادل آن را در خليج فارس تحويل می گرفتند، اما با يک دستور نسنجيده از سوی ميرکاظمی، وزير وقت نفت، با 16 شرکت خارجی، قطع رابطه شد.

******
حسن روحانی در واکنش نسبت به اعتراضات کارگزاران زن رژیم، نام یک زن را به عنوان معاون حقوقی خود اعلام کرد. این خبر در روزنامه جهان صنعت، انتشار یافت اما در پايين ترين قسمت صفحه دوم و زير ساير خبرهای این روزنامه.

یک زن زندانی، طی 20 سال 8 بار حکم قصاص گرفته است
به نقل از روزنامه حکومتی ابتکار، زنی که 20 سال را در زندان بسر برده و 8 بار حکم قصاص گرفته، قرار است دوباره در دادگاه رژیم حاضر شود. این روزنامه که از وی با نام فاطمه نام برده، می نویسد: «رسيدگی به اين پرونده از سال 72 آغاز شد و با گذشت 20سال هنوز به نتيجه نرسيده است… متهم در جلسات بازجويی منکر قتل شد… قاضی دادگاه اظهارات فاطمه را قبول نکرد و با توجه به اعترافهای اوليه اين زن، برای او حکم قصاص صادر کرد
فاطمه در دور سوم محاکمات نيز به قصاص محکوم شد اما اين بار هم ديوان عالی کشور به رأی صادره ايراداتی گرفت و پرونده باز هم به دادگاه برگشت… از اسفند سال 87 پنجمين دور محاکمات قديمی ترين زندانی آغاز شد و فاطمه يک بار ديگر به زندان رفت. او اين بار هم همان حرفهای هميشگی اش را تکرار کرد، اما برای چهارمين بار به قصاص محکوم شد و ديوان عالی کشور باز هم رأی را ابرام نکرد. اين روند ادامه داشت تا اين که آخرين بار پرونده برای محاکمه به شعبه 105 دادگاه شهرری فرستاده شد. قاضی خردمند هم پس از چند جلسه محاکمه، فاطمه را به قصاص محکوم کرد. پس از صدور هشتمين حکم قصاص برای فاطمه، وکيلش به رأی صادره اعتراض کرد که قضات ديوان عالی کشور، حکم را نقض کرده و آن را برای رسيدگی دوباره به دادگاه بازگرداندند. عبدالصمد خرمشاهی، وکيل فاطمه درباره آخرين وضعيت قديمی ترين زندانی زن گفت: ”جلسه بعدی دادگاه 10شهريور برگزار می شود. در اين جلسه ما برای بيگناهی فاطمه دفاع می کنیم. اگر قاضی دفاعيات ما را قبول کند حکم صادر می کند اما اگر قانع نشود سرنوشت فاطمه با مراسم قسامه گره خواهد خورد."


******
پاسدار فريدون عباسی رئيس سازمان انرژی اتمی رژيم در آخرين روز کاری خود در اين سازمان اعلام کرد در مجموع 18 هزار سانتريفوژ نصب شده يا در حال راه اندازی است.
وی افزود: «موجودی ما در اول مردادماه بيش از 17هزار سانتريفوژ نسل يک است که بيش از 10هزارتای آن در حال فعاليت هستند و 7هزارتا آماده راه اندازی هستند».
به گفته عباسی، هزار سانتريفوژ نسل جديد ساخت رژيم هم آماده نصب هستند. نزديک به 9هزار سانتريفوژ در سايت ”نطنز“ ، غنی سازی کمتر از 5 درصد را انجام می دهند و بيش از 700 سانتريفوژ نيز در سايت ”نطنز“ و ”فردو“ غنی سازی 20 درصد را انجام می دهند.