صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

دوشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۸

نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته


روز شنبه دانشجویان در دانشگاههای مختلف تجمعات اعتراضی برپا کردند
دانشجويان دانشگاه پلىتكنيك با شعار ”مرگ بر ديكتاتور“ به ادامه بازداشت 12تن از دانشجويان و احضار 170تن ديگر به كميته انضباطى اعتراض كردند. بنابه گزارشها دانشجويان خوابگاه نجات اللهى دانشگاه پلىتكنيك، ساعت 10 شب برق خوابگاه را قطع كرده و شروع به شعار دادن نمودند. دانشجویان شعار می دادند: "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد". همچنین بيش از 400تن از دانشجويان دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب، روز شنبه با شعار "مرگ بر ديكتاتور" تظاهرات كرده و خواستار آزادى فورى دانشجويان دستگير شده بعد از قيام عاشورا شدند. آنها همچنين شعار مىدادند: "زندانيان سياسى آزاد بايد گردد"، "خونى كه در رگ ماست هديه به ملت ماست" و "دانشجو مىميرد ذلت نمىپذيرد". در این میان ماموران بسيجى و لباس شخصى به منظور ايجاد فضاى رعب و وحشت، از دانشجويان تظاهركننده عكس و فيلم مىگرفتند. ولى دانشجويان بدون توجه به اين اقدامات شعارهای ضد حکومتی خود را تکرار می کردند. ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور نیز خبر از تجمع اعتراضى بيش از 800تن از دانشجويان دانشگاه ملى را انعکاس داد. این منبع افزود: بيش از 800تن از دانشجويان دانشگاه ملى ايران، در ميدان مركزى اين دانشگاه تجمع اعتراضى برگزار كرد. آنها در اعتراض به اقدامات ماموران بسيجى و ادامه بازداشت دانشجويان اين دانشگاه تجمع نمودند. همین منبع همچنین از تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریف و آزادی رودهن خبر داد و گفت: امروز دانشجويان دانشگاه صنعتى شريف تجمع اعتراضى برگزار كردند و خواستار آزادى دانشجويان دستگير شده گرديدند. آنها شعار می دادند: "زندانی سیاسی آزادی باید گردد" و "دانشجو آزاد نشه، ما امتحان نمیدیم". این منبع اضافه کرد: صدها تن از دانشجويان دانشگاه آزاد رودهن در ميدان مركزى دانشگاه ملى روبهروى دانشكده پزشكى تجمع اعتراضى برگزار كردند. دانشجويان خواستار آزادى دانشجويان دستگير شده گرديدند. مأموران نيروى انتظامى و ماموران حراست در وحشت از گسترش اين حركت اعتراضى دانشجويان را محاصره كرده بودند. دانشجويان دانشگاه رازى كرمانشاه نیز روز شنبه در اعتراض به بازداشت دانشجويان اين دانشگاه تحصن كردند. دانشجويان با تحصن در سالن امتحانات دانشکده فنى مهندسى اين دانشگاه اعلام كردند تا آزادى كامل دانشجويان هر روز به تحصن خود ادامه خواهند داد. دانشجويان تهديد كردند در صورت عدم آزادى هرچه سريعتر دانشجويان دستگير شده، کليه امتحانات را از روز دوشنبه تحريم خواهند کرد. اساتيد دانشگاه رازى با تشکيل جلسهاى خواستار بررسى هرچه سريعتر وضعيت دانشجويان بازداشتى شدند.

مادران قیام، در جریان تجمع هفتگی خود در پارک لاله با ماموران حکومتی درگیر شدند
مادران شهدا و دستگيرشدگان قيام سراسرى روز گذشته در پارك لاله تهران تجمع كردند و با مأموران حکومتی درگير شدند. بر اساس گزارشها، بهرغم تهديد مادران در هفتههاى گذشته كه حق تجمع در پارك لاله تهران را ندارند، ولى آنها طبق روال هر هفته در کنار ميدان آب نماى پارک لاله تهران شروع به تجمع نمودند. مأموران نيروى انتظامى در وحشت از گسترش اين حركت اعتراضى به مادران شهدا و دستگيرشدگان قيام حمله كرده و حدود 30نفر را دستگير و با ونهاى نيروى انتظامى آنها را با خود به نقطه نامعلومى بردند. علاوه بر اين، ماموران لباس شخصى به منظور ايجاد رعب و وحشت در تمامى نقاط پارک و حتى بيرون پارک به‌صورت پياده و موتور سوار در حال گشتزنى بودند و زنان و دختران عابر را هم مورد سؤال جواب و برخورد قرار مىدادند. مادران طى بيانيهيى اعلام كردند: ما اين عمل غيرقانونى و غيرانسانى را محکوم کرده و خواستار آزادى هر چه سريعتر دوستان خود هستيم و به مسولان حکومتى توصيه مىکنيم براى پايان دادن به تجمع مادران به خواستههاى آنان توجه کنيد و کليه زندانيان عقيدتى را آزاد و آمران و عاملان کشتارهاى مردم بيگناه و بىدفاع را در دادگاهى عادلانه وعلنى محاکمه کنيد. در همین رابطه كميسيون زنان شوراى ملى مقاومت ايران، طی اطلاعیه ای بتاریخ بیستم دیماه، عموم مراجع بينالمللى، بهويژه كميسر عالى حقوقبشر، گزارشگران زنان و بازداشتهاى خودسرانه و شكنجه و سازمانهاى بينالمللى مدافع حقوق زنان را به محكوميت اين بازداشتها فراخواند و خواستار اقدام فورى براى آزادى مادران بازداشت شده گردید. لازم به ذکر است که رژيم 14تن از مادران سالخورده شهدا و دستگيرشدگان قيام را كه در جريان حمله به پارك لاله دستگير كرده بود، به زندان اوين منتقل كرده است. ماموران حکومتی 14تن از مادران را پس از دادگاه نمايشى ساعت 19شب گذشته با مينىبوس به زندان اوين منتقل كرد. از جمله مادرانى كه به اوين منتقل شدند خانم منصوره به كيش از خانوادههاى زندانيان سياسى قتلعام شده سال 67 و فاطمه رستگار مىباشند. رژيم مجبور شد، يكى از مادران سالخورده را كه به شدت مجروح و پاى راستش شكسته بود، آزاد كند.

خانواده دستگير شدگان قيام، در برابر دادگاه رژيم تجمع اعتراضى برگزار كردند
منابع خبری مقاومت ایران گفتند: بيش از 200تن از بستگان دستگيرشدگان قيام روزهاى تاسوعا و عاشورا در مقابل دادگاه انقلاب رژيم در تهران تجمع اعتراضى برگزار كردند. این منابع افزودند: تمامى خانوادهها بهخصوص خانواده دانشجويان بازداشت شده با شنيدن خبر محاکمه 5نفر از دستگير شدگان قيام عاشورا به اتهام محاربه و قصد اعدام آنان، نگران و مضطرب به بيدادگاه انقلاب رژيم مراجعه مىكنند و سوالشان اين است كه حكم اعدام براى چه كسانى صادر شده است؟ بازداشت شدگانى كه تا امروز با خانواده خود تماس گرفتهاند مىگفتند هيچ كدام نمىدانستند كه حكم اعدام براى چه كسانى صادر شده و اكثرا به خانوادههاى خود گفتهاند هنوز به دادگاه نرفتهاند اما بازجوييها بهصورت شبانه روزى و فشرده ادامه دارد و برخى از بازداشت شدهها تحت فشار شديد بازجويى قرار دارند و عدهاى بيشترى را هم به بند 209 زندان اوين منتقل كردهاند. اما خانوادههايى كه هنوز فرزندانشان با آنها تماس نگرفتهاند بسيار نگران هستند حكم اعدام براى عزيزان آنها صادر شده باشد يا در معرض شکنجههاى وحشيانه براى گرفتن اعترافها تلويزيونى باشند. خانوادهها به يكديگر دلدارى مىدادند و بدون هيچ ترس و واهمهاى حتى در مقابل ماموران دادگاه انقلاب، خامنهاى را نفرين مىكردند.

دستگاه قضائيه رژيم حكم اعدام يك جوان را در شيراز صادر كرد
اين جوان كه اكنون در معرض خطر اعدام قرار گرفته، حجت- ح نام دارد كه هنگام ارتكاب جرم انتسابى 15سال سن داشته است و 10سال را در شرايط وخيمى در زندان گذارنده است. با کوبیدن گردانندگان حکومت ملاها بر طبل اعدام، عفو بينالملل بار دیگر خواستار لغو حكم اعدام و بخصوص لغو حکم اعدام 5تن از دستگيرشدگان قيام روز عاشورا ، توسط رژيم شد. در بيانيه عفو بينالملل آمده است: مقامهاى رژيم ايران گفته‌اند شورش و ايجاد حريق، مستوجب محاربه است و يك خلاف جنايى است كه به‌طور معمول عليه كسانى كه سلاح عليه دولت به‌دست مى‌گيرند به‌كار برده مى‌شود. اين خلافها كه اعتراض كنندگان به آن متهم هستند به ميزانى نيست كه مانند اكثر جنايات بنابه قانون بين‌المللى با مجازات مرگ مواجه ‌شوند. حسيبه حاج صحرائويى معاون مدير بخش خاورميانه عفو بين‌الملل گفت حتى اگر آنها چنين خلافهايى را هم مرتكب شده باشند نبايد با مجازات مرگ مواجه شوند. مقامهاى ايران بايد اطمينان بدهند كه هر كس كه مظنون به خلافهاى جنايى مربوط به تظاهرات مى‌شود از جمله سنگ‌پرانى يا اقدام به ايجاد حريق، سريعاً و به‌طور منصفانه محاكمه شود و اينكار در روندى انجام شود كه با استانداردهاى منصفانه بين‌المللى منطبق باشد و كسى محكوم به اعدام نشود. عفو بينالملل در این بیانیه مىنويسد علائمى وجود دارد كه مقامهاى رژيم ايران ممكن است استفاده از مجازات اعدام را افزايش بدهند تا به اين شيوه از تظاهرات جلوگيرى كنند. حسيبه حاج صحرائويى گفت: مردم ايران بايستى آزادى تشكيل تجمع براى اعتراض صلح‌آميز داشته باشند و بتوانند عقايدشان را از جمله نسبت به دولت و به نقض حقوقبشر ابراز كنند و با كاربرد تندروانه قهر، دستگيريهاى خودسرانه و محاكمه غيرمنصفانه مواجه نشوند.

دست کم 400 زندانی از زندان اوین به سایر زندانها منتقل شده اند
خبرگزاری هرانا گزارش داد: دست کم چهارصد تن از زندانیان عادی زندان اوین در طی روزهای اخیر به زندانهای دیگر منتقل شده اند. این خبرگزاری افزود: به دستور مسئولان مربوطه طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری (19 و 20 دیماه) دست کم چهارصد زندانی در دو مرحله انتقالی صد نفره و سیصد نفره به زندانهای دیگر استان تهران منتقل شدند. زندانیان منتقل شده محکومان پرونده های دیه، مهریه، نفقه و موارد مشابه بودند که همگی تحت تدابیر امنیتی به زندانهای دیگر واقع در استان تهران منتقل شدند. هرانا افزود: گفته میشود در پی اظهار مقامات قضایی در خصوص آزاد نکردن معترضان وقایع اخیر و افزایش حجم شهروندان بازداشت شده، نیاز دستگاه امنیتی به محل ثابت و متمرکزی برای نگهداری و مدیریت مسئله بازداشت شدگان که هم اکنون اکثریت ساکنان زندان اوین را تشکیل می دهند، این زندان را دستخوش تغییر و تحولات مدیریتی و ساختاری کرده است. این زندان پیش تر در دهه شصت نیز به صورت خاص محل نگهداری زندانیان سیاسی بوده است. خبرگزاری هرانا در خبری دیگر گفت: حکم 9 نفر از شهروندان بهایی مشهد که در آبان ماه جاری محاکمه شدند اعلام گردید. این خبرگزاری به نقل از کمیته بهائیان در سایت خود نوشت: در ایران، طبق این حکم این اشخاص به اتهام تبلیغ علیه نظام " اقدام علیه امنیت کشور"، "عضویت و فعالیت در تشکیلات فرقه بهائیت"و " تبلیغ و ارتباط با بیگانگان" به 5 سال حبس قطعی و 10 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شدند. نامبردگان عبارتند از : داور نبیل زاده، هومن بخت آور، سیما اشراقی، جلایر وحدت، رویا رجبیان، کاویز نوزدهی، ناهید قدیری، نسرین قدیری و رزیتا واثقی. طی روزهای گذشته حکم دو نفر دیگراز شهروندان بهایی مشهد به نام های بابک روحی و عزت الله احمدیان که در شهریورماه محاکمه شدند نیز ابلاغ گردید که طبق آن نامبردگان به 3 سال زندان در طی 5 سال تعلیقی محکوم گردیدند.

زنان دستگیر شده در روزهای تاسوعا و عاشورا، در شرایط وخیمی در زندانها بسر می برند
سایت سازمان مجاهدین خلق ایران نوشت: براساس گزارش رسيده از زندان اوين، زنان دستگيرشده در قيام روزهاى تاسوعا و عاشورا در شرايط وخيم و طاقت فرسايى در بند متادون بهسر مىبرند. براساس همين گزارش؛ زندانيان را در ساعتهاى مختلف شبانه روز و گاه چند بار، براى بازجوئى مىبرند. بازجوييها با شكنجههاى وحشيانه بازجويان همراه است و آنها را تحت فشارهاى شديد روحى قرار مىدهند. بازجويان وزارت بدنام اطلاعات در مراحل مختلف بازجوئى بر روى گرفتن اعترافهای تلويزيونى متمرکز هستند. اسامى تعدادى از بازجويانى که در پروژه گرفتن اعترافهای تلويزيونى نقش دارند عبارتند از سعيد شيخان، علوى و سيد. در اين بند چندين برابر گنجايش از دختران جوان و زنان دستگير قيام جاى دادهاند و زندانيان از حداقل وسايل پوشش براى جلوگيرى از سرماى شديد حاكم بر زندان مانند لباس گرم و پتو و هم‌چنين بهداشت محروم هستند. این سایت افزود: در حال حاضر علاوه بر بند متادون، دختران و زنان دستگير شده قيام عاشورا در بندهاى 209 و بند 240 زندان اوين زندانى هستند.

******خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان در خبری گفت: دو معلم و پنج فعال کُرد به نام‌های محمدصالح شکری، محمد منیری، علی امینی، احمد احمدپور، کاوه غفاری، بختیار خوشنام و عباد شیخی که ماه گذشته بازداشت شده بودند، پس از 20 روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. این خبرگزاری افزود: جمال عزیزی که از 7 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، از سوی شعبه‌‌ی اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کردی به یک سال حبس که 6 ماه از آن به صورت تعلیقی است محکوم شد.

شش نفر در اصفهان اعدام شدند
خبرگزاری هرانا روز شنبه اعلام کرد: بنا به گزارشهای رسیده صبح امروز شش نفر در اصفهان بدار آویخته شدند. هرانا افزود: خبرگزاری حکومتی ایسنا از قول دادستان اصفهان این افراد را اعضای باند قاچاق سازمان یافته معرفی کرد که یکی از آنان با 38 کیلوگرم تریاک دستگیر شده بود. گفتنی است در این گزارش نام و سن این افراد اعلام نشده است.

طريق زندانيانى همانند على صارمى و تمام اسيران عاشورا، طريق بنده هم هست
سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران در خبری گفت: بهروز جاويد تهرانى از دانشجويان دستگيرشده در سال1378 كه در بند يك زندان گوهردشت زندانى مىباشدطى نامهيى نوشت: وقتى که شنيدم که يکى از زندانيان سياسى به نام على صارمى به جرم شرکت در مراسم سالگرد جنايات رژيم در قبرستان خاوران (سال 1386 خورشيدى) به مجازات مرگ محکوم گرديده از غيبت خويش در آن مراسم که به دليل حضور در زندان بود، شرمسار و متاثر شدم. وی در ادامه نامه اش افزوده است: بر همه ما ثابت شد که رژيم ديگر قادر نيست نقاب دروغين اسلامى خودش را حفظ نمايد، و مجبور به اين گرديده که چهرۀ پليد و خوى وحشيگرى خويش را به همه جهانيان ثابت کند. اين ماهيت رژيم از ابتدا هم از نظر هيچ انسان آزاده و فهيمى دور نبود. اينجانب که خود يک زندانى سياسى در زندان گوهردشت کرج مىباشم، ضمن اعلام اينکه راه و طريق زندانيان، همانند على صارمى و تمام اسيران روز عاشورا راه و طريق بنده نيز مىباشد، از جلادان آخوندى مىخواهم که در مجازات اين برادران و خواهرانم شريک باشم. بهروز جاوید تهرانی، اضافه کرد: چه افتخارى از اين بالاتر که در راه آزادى و وطن در کنار ياران کشته شوم. اگر خونبهاى آزادى اين است من هم براى پرداختنش اعلام آمادگى مىکنم. ما اولين شهداى اين راه نيستيم و آخرين آن هم نخواهيم بود. گفتنی است که آقای علی صارمی، مجموعا 21 سال از عمر خود را در زندانهای رژیم گذرانده است. وی پدر یکی از ساکنین شهر اشرف، پایگاه 3400 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد.

سعيد مرتضوى بهعنوان عامل جنايات كهريزك معرفى شد
منابع خبری مقاومت ایران گفتند: كميته ويژه پيگيرى حوادث پس از نمايش انتخابات در مجلس رژیم، سعيد مرتضوى، دادستان سابق رژيم در تهران را عامل جنايات كهريزك معرفى كرد تا به اين ترتيب آمران اصلى اين جنايات يعنى ولىفقيه ارتجاع را درببرد. این منابع افزودند: در اين گزارش كه امروز توسط كاظم جلالى عضو مجلس رژیم از شاهرود قرائت شد با اشاره به شهادت جوادى فر، محسن روح الامينى و محمد كامرانى از شهداى قيام سراسرى در شكنجهگاه كهريزك آمده است: كميته تأكيد مى‌كند كه بررسى همه‌جانبه دلايل كشته شدن اين سه جوان بازداشت‌شده برعهده دستگاه قضايى است و مسئولان قضايى بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسى نموده و به خانواده محترم آنان و افكار عمومى پاسخگو باشند. خبرگزارى فرانسه با عنوان ”كميته تحقيق مجلس، در زندان رسواى كهريزك دادستان سابق را مقصر خواند" نوشت: يك تحقيق پارلمانى، سعيد مرتضوى دادستان سابق تهران را مسئول فرستادن اعتراض كنندگان به يك زندان بدنام كه 3نفر از جوانان بازداشتى در آن كشته شدند شناخته شد. در اين گزارش آمده است كه 147 اعتراض كننده در 9 ژوييه دستگير شدند كه به مدت 4روز در كنار 30نفر از جانيان خطرناك در شرايط سختى به زندان افتادند و در عين حال توسط زندانبانهايشان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار گرفتند. خبرگزارى فرانسه افزود: بهرغم تكديبيههاى اوليه، مقامهاى رژيم ايران اذعان كردند كه سه جوان اعتراض كننده از اين جراحات كه در كهريزك به آنها وارد شده بود جان دادند. خاطرنشان مىشود سعيد مرتضوى، دادستان سابق رژيم در تهران پس از بركنارى از اين سمت توسط پاسدار احمدىنژاد به رياست سازمان مبارزه با قاچاق در دولت گمارده شد. وی قاتل عکاس-خبرنگار ایرانی-کانادایی، زهرا کاظمی است که در سال 2003 در زندان اوین و زیر شکنجه به قتل رسید.

******
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 18 دیماه در اطلاعیه ای، نسبت به اعدام زندانیان سیاسی هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: مقاومت ايران خواستار محكوميت اعدام آقاى فصيح ياسمنى زندانى سياسى كرد، از سوى جامعه جهانى است و نسبت به روند فزاينده اعدام و سر به نيست كردن زندانيان سياسى هشدار مىدهد. سكوت و بىعملى جامعه جهانى در برابر نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوقبشر در ايران، مشوق رژيم در ادامه كشتار و جنايت مردم ايران است. این اطلاعیه افزود: سحرگاه چهارشنبه 16دى ماه، دژخيمان رژيم آخوندها آقاى فصيح ياسمنى28ساله كه از حدود دو سال پيش در زندان بهسر مىبرد، را در زندان خوى بهدار آويختند. در همان روز زهرا جعفرى، يكى از زنان زندانى سياسى در زندان اروميه، به نحو مشكوكى جان داد. وى كه از پنج ماه پيش در سلولهاى انفرادى اين زندان بهسر مىبرد و هيچ حكمى به او ابلاغ نشده بود، بهطور ناگهانى به بهدارى زندان و سپس به خارج از زندان منتقل شد و درگذشت. اطلاعیه شورا تاکید کرد: سربهنيست كردن زندانيان سياسى از جمله با خوراندن سم و تزريق داروهاى مسموم در زندانهاى قرون وسطايى آخوندها يك امر رايج است. اكبر محمدى، ولىالله فيض مهدوى، اميرحسين حشمت ساران و اميدرضا صيافى پور از جمله زندانيان سياسى هستند كه با اين روشهاى سبعانه به شهادت رسيدهاند.

شركت سوئيسى گلن كور، فروش بنزين به رژيم را متوقف کرده است
شركت سوئيسى گِلِن كور، يکى از بزرگترين تامين کنندگان بنزين به ایران، فروش بنزين به رژيم ايران را متوقف کرده است. به نوشته وال استريت ژورنال، اين اقدام در حالى انجام شده که بانکهاى بزرگ جهان از باز کردن اعتبار براى واردات سوخت براى رژيم ايران خوددارى مىکنند. وال استريت ژورنال نوشت: به گفته منابع مطلع شرکت بازرگانى بينالمللى، گلن كور سوئيس، در مسير افزايش فشار بر رژيم ايران به منظور دست برداشتن از برنامههاى اتمى، صادرات بنزين خود به ايران را قطع کرده است. اين شرکت يکى از بزرگترين فراهم کنندگان بنزين براى رژيم ايران بوده و بىترديد اين اقدام ضربه سنگينى به رژيم ايران براى تهيه بنزين وارد خواهد نمود. روزنامه وال استريت ژورنال افزود: به گفته کارشناسان منطقه خاورميانه، اين اقدام گلن كور باعث تأثيرگذارى روى ساير شرکتهاى صادر کننده سوخت به ايران خواهد شد و آنها هم از اين کار تبعيت خواهند كرد. به نوشته اين روزنامه، شرکت بزرگ اروپايى بريتيش پتروليوم نيز از ماهها پيشتر صادرات مواد نفتى و بنزين به رژيم ايران را قطع کرده بود. هرچند رژيم ايران هنوز از چين بنزين وارد مىکند ولى با کاهش واردات از اين شرکتها با کمبود سوخت روبرو خواهد شد. وال استريت ژورنال با اشاره به ناتوانى رژيم در تأمين سوخت داخل كشور، افزود: «رژيم ايران دست کم چهل درصد بنزين خود را از خارج وارد مىکند و در سالهاى گذشته تحريم فروش بنزين از سوى جامعه بينالمللى در دست بررسى بوده است و پيشبينى مىشود شرکتهاى بيشترى در آينده نزديک صادرات سوخت به رژيم ايران را قطع کنند. در راستای اعمال تحریمها علیه رژیم ایران، كاخ سفيد در حال كار جهت اعمال تحريمهاى مالى عليه ارگانها و مقامهاى رژيم است كه بيش از همه در سركوب مستقيم مردم ايران دست داشتند. خبرگزارى فرانسه با اعلام اين خبر به نقل از روزنامه وال استريت ژورنال نوشت: مقامهاى ناشناس آمريكا گفتند، استراتژيستهاى خزانه‌دارى آمريكا پيشاپيش روى سپاه پاسداران بهعنوان قدرت نظامى و اقتصادى… حامى على خامنه‌اى ولىفقيه نظام و محمود احمدى‌نژاد، متمركز هستند. بنابه همين گزارش، برخى شركتهايى كه در ليست تحريمهاى كاخ سفيد قرار دارند، از جمله شركت ارتباطات و تلفن كه اساسا متعلق به سپاه پاسداران است و هم‌چنين شركت آلومينيوم مىباشند. در همين حال، يك مقام سابق وزارت دفاع رژيم در گفتگو با خبرگزارى حكومتى ايلنا با اشاره به تحريمهاى احتمالى، گفت: «عدم صدور ويزا براى مقامهاى ايرانى و يا جلوگيرى از پرواز هواپيماهاى حامل مسئولين كشورمان بر فراز خاك ديگر كشورها بيشترين ميزان تحريم‌هاى سازمان ملل عليه مقامهاى ايرانى خواهد بود». على خرم از كارگزاران رژيم گفت: در صورتى كه آمريكا بتواند تمامى كشورهاى جهان را براى اقدامات تنبيهى عليه ايران همراه كند شرايط براى ما سخت‌تر خواهد شد… . بايد توجه داشته (باشيم) كه در صورت مجاب شدن اعضاى سازمان ملل براى تحريم كشورمان مراودات سياسى و اقتصادى ايران حتى با كشورهاى همسايه و دوست نيز مشكل خواهد شد».

خودروى ضد گلوله كروبى در قزوين، توسط شليك مورد اصابت قرار گرفت
خبرگزارى حکومتی فارس وابسته به سپاه پاسداران، در اين باره نوشت: کروبى که براى سخنرانى در منزل ناصر قوامى نماينده دور ششم مجلس به قزوين رفته بود، در ميان شعارهاى "مرگ بر منافق" مجبور به ترک اين شهر شد. حاضران مدام با سر دادن شعارهاى ”كروبى كروبى حيا كن، حيا كن“ ، ”شهر مقدس ما جاى منافقين نيست“ ، ”منافق بيا بيرون“ ، ”دشمن دين و ملت اعدام بايد گردد“ ، ”كروبى بى‌بى‌سى، عامل انگليسى“ خواستار خروج كروبى از شهر قزوين بودند. خبرگزارى فرانسه نيز گزارش داد: ماشين ضد گلوله مهدى كروبى، در قزوين توسط شليك مورد اصابت قرار گرفت، اما فقط به شيشههاى آن صدمه وارد آمد. اين خبرگزارى افزود: ”هنگاميكه خودروى او دور مىشد، توسط تيراندازى مورد حمله قرار گرفت. اما، از آن‌جا كه خودرو ضد گلوله بود، فقط پنجرههاى آن آسيب ديد“.

صالح مطلک، حذف خود در انتخابات عراق را توطئه رژیم ایران دانست
دکتر صالح مطلک، دبیرکل جنبش ملی عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی، گفت: تصمیم اتخاذ شده توسط ستاد بد نام ریشه کنی بعث، مطمئناً تصمیم خودش نیست و تصمیم کسی است که پشت آن قرار دارد. برای همگان روشن شد که طرحی که از زمان اشغال عراق تا کنون بر عراق حکم میکرد، یعنی طرح طائفی، در حال احتضار میباشد. به همین جهت تصمیماتی که میگیرد چیزی جز حماقت غیر عادی و خیانت نیست. وی افزود: صدور این حکم با دیدار متکی همزمان بود ولی من اطلاع دارم که این تصمیم از دو هفته قبل در خانه یکی از رهبران سیاسی که با ایران ارتباط دارد گرفته شد و به صراحت گفته بود که آنها را غافلگیر خواهیم کرد و کمرشان را در زمان مشخص خواهیم شکست. دبیرکل جنبش ملی عراق، همچنین در مصاحبه ای با تلویزیون الجزیره در ۱۸دی۸۸، گفت: موضوع ده روز قبل از سوی ارگانی تصمیم گرفته شد که با رژیم ایران ارتباط دارد… ما عادت کرده ایم که هر بار بازدیدکننده مهمی از ایران برای دیدار به عراق میآید، پاداش مشخصی به او داده می‌شود. یا به اپوزیسیون ایران می‌زنند، یا هدیه قانون ایالتها داده می‌شود، یا مثل امروز هدیه ای داده اند که می‌گویند کمر جنبش ملی را بزودی می‌شکند و بدین وسیله به رژیم ایران اطمینان می‌دهند که نگران این جنبش نباشد و نگران پیروزی آنها در انتخابات آینده نباشد و با اقدامات مشخصی کمرشان را خواهیم شکست. این اقدام، غیرقانونی است و دادگاه باید آنرا رد کند. صالح المطلک گفت: ما خواستار استیناف در دادگاه فدرال خواهیم شد. تلویزیون الجزیره گفت: رهبران تعدادی از فراکسیونهای سیاسی در پارلمان عراق، با صدور بیانیه‌ای، تصمیم کمیته حسابرسی و عدالت در رابطه با حذف نام صالح المطلک از انتخابات را غیر قانونی توصیف کردند و این کمیته را برخلاف قانون اساسی دانستند. تلویزیون الجزیره ۱۸دی۸۸ در خبر دیگری اعلام کرد: دکتر ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق، با صدور بیانیه‌یی گفت حذف صالح المُطلک از انتخابات، کشور را به سمت پرتگاه می‌برد. دکتر ایاد علاوی، رئیس لیست العراقیه از دولت نوری المالکی و طرفدارانش خواست به دخالت خطرناک خود در روند انتخابات پایان دهند. علاوی با صدور بیانیه‌یی گفت این که صالح المُطلک مشمول قانون ریشه‌کنی بعث شده، کشور را به سمت پرتگاه می‌برد و منجر به از بین رفتن پایه‌های همکاری مشترک بین ترکیبهای اصلی در عراق خواهد شد.