صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

سه‌شنبه، آذر ۱۷، ۱۳۸۸

شانزده آذر، روز دانشجو

16 آذر، روز دانشجو به یک رویارویی دیگر علیه دیکتاتوری حاکم بر ایران مبدل گشت. دانشجویان در اینروز از جمله شعار می دادند: رئیس دانشگاه استعفا- استعفا، بسیجی برو گمشو، بسیجی شام نمیدن- برگرد برو خونتون، نصر من الله و فتح قریب- مرگ بر این دولت مردم فریب، حسین حسین شعارشه- تجاوز افتخارشه، مرگ بر خامنه ای،
ماموران بسيجى امروز 17 آذر، به دانشجويان دانشگاه ملى تهران حمله كردند و آنان را به طرز وحشيانهيى مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنان كه با خودروهاى ون نيروى انتظامى وارد دانشگاه ملى شده بودند با مقاومت دانشجويان روبرو شدند. دانشجويان، ماموران بسيجى را مسخره كرده و مىگفتند چقدر پول گرفتهايد.
بر اساس گزارش ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور درگيريهاى گسترده ميان دانشجويان دانشگاه تهران و ماموران بسيجى هم‌چنان ادامه دارد. دانشجويان به شدت در مقابل آنان مقاومت مىكنند. دانشجويان شعار مىدهند: مرگ بر محمود خائن /رئيس دانشگاه استعفا استعفا. ماموران بسيجى گفتهاند ما از طرف ستاد رهبر هستيم (منظورشان ولىفقيه خامنهاى) است. و تا تعيين تكليف نهايى اجازه نمىدهيم هيچ كلاسى شكل بگيرد و به دانشجويان اعلام كردند هيچ كلاسى فردا برگزار نمىشود وتهديد به انقلاب فرهنگى كردند. در مقابل دانشجويان نيز گفتهاند هر كارى مىتوانيد بكنيد ما ايستادهايم، بجنگ تا بجنگيم. آنان دانشجویان شعار می دادند: مرگ بر ستمگر- چه شاه باشه چه رهبر. در ساعت 17 به وقت تهران( 6آذر88)، تهاجمهاى گلههاى بسيج و لباس شخصى به دانشگاه تهران با مقاومت بىنظير دانشجويان مواجه شده است. دانشجويان در مقابل دانشكدههاى فنى و دانشكده پزشكى در جنگ و گريز با ماموران بسيجى، آنها را هو كرده و شعار مىدهند ”بسيجى برو گمشو“ و ”مرگ بر خامنهاى“ .
ماموران بسيج و لباس شخصى كه اساسا از خارج دانشگاه واردشان كردهاند مجهز به باتون و گاز اشكآور و گاز فلفل هستند. دانشجويان با شعار ”بسيجى دروغگو كارت دانشجوئيت كو“، آنان را مورد تمسخر قرار مىدادند.
دانشجويان هم‌چنين با پرتاب پول به سمت ماموران بسيجى به آنها مىگويند چقدر پول گرفتهايد تا عليه دانشجويان جنايت كنيد؟ ما پول بيشترى مىدهيم گورتان را از دانشگاه گم كنيد.
ماموران بسيجى دختران دانشجو را مورد حمله وحشيانهترى قرار مىدهند كه با تهاجم دانشجويان پسر، پا به فرار مىگذارند. گزارشهاى رسيده از دانشگاه علم و صنعت و پلىتكنيك تهران نيز حاكى است كه دانشجويان با سردادن شعار عليه ولىفقيه ارتجاع به تظاهرات خود ادامه مىدهند.

تظاهرات ميليونى مردم و دانشجويان، خيابانهاى مركزى تهران را درنورديد
جمعيتى كه از مقابل دانشگاه تهران و خيابانهاى اطراف تا ميدان آزادى از غرب تا سه راه جمهورى تا ميدان ونك از شمال و تا حوالى ميدان فردوسى حضور دارند و با مأموران درگير هستند، يك جمعيت ميليونى است كه تا لحظه گزارش بيش از 5ساعت است با مأموران درگير هستند و در موارد متعدد آنها را محاصره كرده و پس راندهاند. براساس اين گزارش طنين شعارهاى هزاران دانشجو از داخل دانشگاه تهران خيابانهاى اطراف را بهلرزه درآورده است و مردم از مقابل دانشگاه و خيابانهاى اطراف با شعارهايشان پاسخ دانشجويان را مىدهند و به اين ترتيب محاصره دانشگاه تهران در عمل درهم شكسته است. مردم مىگويند كه قصد بازگشت به خانه را ندارند و مأموران مستأصل شدهاند.

تظاهركنندگان، تصاويرخمينى، خامنهاى و احمدىنژاد را به آتش كشيدند
تلويزيون العربيه گزارشى از خيزش عظيم امروز مردم تهران پخش كرد. گزارشگر اين تلويزيون گفت: در سالگرد روز دانشجو در ايران، امسال هزاران نفر در مناطق مختلف كشور براى شدت بخشيدن به اعتراض خود به خيابانها آمدند. دانشگاهها در تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، اراك و تبريز شاهد درگيرى بين دانشجويان و نيروهاى امنيتى بود. نيروهاى امنيتى به‌صورت گسترده پيرامون دانشگاهها مستقر شده بودند تا اينكه از كشيده شدن تظاهرات به خارج از دانشگاهها ممانعت كنند تا بتوانند آنرا به كنترل در بياورند. العربيه افزود: در تظاهرات امسال احمدىنژاد غايب بود ولى در مقابل عكسش همراه با عكسهاى خامنهاى و خمينى به آتش كشيده شد كه اصلاحطلبان با اينكار مخالفت كردند. بر اساس گفته شاهدان پليس ايران از گاز اشكآور استفاده كرده و با باتون با تظاهر كنندگان درگير شده است و از مناطق مختلف تهران نيز صداى شليك شنيده شده است. در حاليكه دولت از مخالفان خواسته بود از بهرهبردارى از روز دانشجو براى برگزارى تظاهرات ضد دولتى خوددارى كنند ولى هشدار داده بود كه با هر گونه تجمع غيرقانونى با قاطعيت برخورد خواهد كرد و بهعنوان يك اقدام پيشگيرانه، دولت ايران مانع پوشش خبرى توسط خبرنگاران رسانههاى خارجى شد و به مدت سه روز اجازه كارآنها را لغو كرد و تعدادى از دانشجويان را دستگير نمود و محدوديتهاى بيشترى در استفاده از اينترنت اعمال كرد».