صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

دوشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۸

نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته


36 گروگان اشرفی، از اسارت نیروهای عراقی آزاد شده و به شهر اشرف بازگشتند
پس از 72 روز اسارت، اعتصاب غذای تر و 7 روز اعتصاب غذای خشک 36 تن از ساکنین اشرف که در ماه ژوئیه سال جاری بدست نیروهای عراقی به اسارت درآمدند، آنها آزاد شده و به شهر اشرف بازگشتند. نیروهای عراقی در روزهای 28 و 29 ژوئیه 2009 به فرمان نخست وزیر این کشور نوری المالکی و به درخواست رژیم ایران و شخص خامنه ای، ولی فقیه رژیم، با باتونهای دست ساز، تبر، و با شلیک بسوی ساکنین غیر مسلح اشرف که افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو می باشند، به شهر اشرف حمله کرده که در جریان این حمله 11 نفر کشته، بیش از 500 تن زخمی و 36 تن به گروگان گرفته شدند. 36 گروگان که برخی با بدنهایی مجروح به زندانهای عراق منتقل گردیدند، از همان روز نخست و در اعتراض به زندانی شدن غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زدند. در یک همبستگی بی نظیر بیش از هزار تن از ساکنین اشرف، خانواده های آنان در کشورهای مختلف، هواداران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در 5 قاره جهان از جمله در شهرهای اتاوا، واشنگتن، برلین، لندن و لاهه در اعتصاب غذا و در دهها کشور دیگر در تحصن در مقابل سفارتخانه ها و کنسولگریهای آمریکا به آنان پیوسته و تا دریافت خبر بازگشت گروگانها به مقرشان در اشرف، حضور داشتند. روز چهارشنبه 7 اکتبر برابر با 15 مهرماه خبر آزادی و بازگشت گروگانها به اشرف توسط خانم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران پخش گردید. وی در این پیام گفت: "ساعتى پيش 36گروگان مجاهد در هفتاد و‌ دومين روز اعتصاب غذا و در هفتمين روز اعتصاب غذاى خشك، آزاد شدند و به اشرف رسيدند و در بيمارستان اشرف بسترى شدند. من تا همين لحظه با كمك مژگان و صديقه مشغول بحث و جدل با اشرفيان بودم تا قهرمانان اشرف به اعتصاب غذاى جانكاهشان آنهم پس از حملهها و ضربات و شهادتها و جراحتهاى روزهاى ششم و هفتم مرداد خاتمه بدهند. اين پيروزى بزرگ را به مسعود و مجاهدان اشرف و اشرفنشانها و هموطنانمان تبريك و شادباش مىگويم. اشرفيها از آزادى مجاهدان حماسه ساز بسيار شاد و خوشحال و سرفراز بودند و مى‌گفتند كه انگيزه دارند كه تا رسيدن به تضمين حفاظت اشرف و عدم حمله و خشونت و جنايت در آينده، باز هم ادامه بدهند. من براى آنها شمه‌يى از اقدامات بينالمللى را كه در همين راستا در جريان است، توضيح دادم و اصرار و خواهش كردم كه به اعتصاب غذا خاتمه بدهند، تحمل آب شدن پيكر آنها و هم‌چنين تكتك عزيزانم در كشورهاى مختلف را بيش از اين ندارم. دست آخر توانستم آنها را قانع كنم و اشرفيها با اين شرط كه اگر امنيت و حفاظت آنها تضمين نشود دوباره اعتصاب غذاى خود را از سر خواهند گرفت، درخواست مرا قبول كردند. از آنها واقعا سپاسگزارم.
مجاهدان اشرف گفتند كه سپاس و درود آنها را به اشرفنشانهاى اعتصابى و متحصن در سراسر دنيا برسانم. آنها هم‌چنين از كارزار جهانى حاميان پرشور و غيرتمند اشرف براى تضمين حفاظت و حقوق مجاهدان اشرف تشكر و قدردانى كردند و گفتند به آن افتخار مىكنند. از همه برادران و خواهران اشرفنشانم در كشورهاى مختلف تقاضا و خواهش مى‌كنم، آنها هم به اعتصاب غذاى خود در هر كجا كه هستند پايان بدهند. در همين فرصت وظيفه خود مىدانم از تلاشهاى خستگىناپذير هموطنانمان و عموم ياران وفادار مقاومت شخصيتهاى سياسى و رؤساى عشاير و شهروندان شريف عراقى و تمامى شخصيتها، پارلمانترها، حقوقدانان و سازمانهاى بينالمللى مدافع حقوقبشر در پنج قاره جهان براى آزادى 36گروگان تشكر و قدردانى كنم، مخصوصا از اسقف اعظم كليساى انگلستان، شيخ تيسير التميمى قاضى القضات فلسطين، خانم دانيل ميتران، دكتر ويدال كوآدراس نايب رئيس پارلمان اروپا، سيد احمدغزالى نخستوزير پيشين الجزاير، لردكوربت، دكتر صالح المطلك و از تلاشهاى وقفه ناپذير كميته بينالمللى در جستجوى عدالت، كميته بينالمللى حقوقدانان، كميته عربى - اسلامى دفاع از اشرف، مجمع پارلمانى شوراى اروپا و كميتههاى پارلمانى در كشورهاى مختلف جهان، بايد سپاسگزارى كرد. هموطنانمان در داخل و خارج ايران با هر گرايش و ديدگاه و با هر عقيده و مرام همبستگى ملى ايرانيان را در حماسه پايدارى مجاهدان اشرف در اين كارزار جهانى با موضعگيريها و اعتراضها و تظاهرات و تحصنها و اعتصابهايشان به دنيا نشان دادند. پيروزى امروز شما، پيروزى قيام مردم ايران براى آزادى را مژده مىدهد." در همین رابطه تلویزیون فاكس نيوز گفت: 36بازداشتى در عراق آزاد شدند و اعتصاب غذاى طولانى به پايان رسيد. فاكس نيوز خبر آزادى گروگانهاى اشرف و پايان اعتصاب غذاى هموطنانمان در مقابل كاخ سفيد را اعلام كرد. خبرنگار فاكس نيوز در كاخ سفيد گفت، اكنون 36بازداشتى كه توسط پليس عراق دستگير شده بودند، آزاد شدهاند و براى اولين بار بعد از هفتههاى طولانى، اعتصاب غذاى تجمع كنندگان به پايان رسيده است. كانادا پرس نیز در گزارشی خبر داد: عراق مىگويد، اعضاى اپوزيسيون ايران آزاد شدند. كانادا پرس افزود: يك مقام عراقى گفت: اعضاى اپوزيسيون ايران در عراق آزاد شدند. سخنگوى دولت گفت، يك گروه 36نفره اعضاى اپوزيسيون ايران بعد از اينكه نزديك به سه ماه در بازداشت عراق بودند و روز چهارشنبه به يك كمپ تبعيدى بازگشتند.

دفتر كميسر عالى و هم‌چنين يونامى، به مانيتور وضعيت در اشرف ادامه مىدهند
كميسارياى عالى حقوقبشر سازمان ملل متحد با استقبال از آزادى 36تن اعضاى بازداشت شده سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق رسماً اعلام كرد: دفتر كميسر عالى حقوقبشر و هم‌چنين هيأت هميارى ملل متحد در عراق (يونامى) به مانيتور وضعيت در كمپ اشرف ادامه مىدهند و حقوق بنيادين ساكنان كمپ بايد محترم شمرده شود.
مقامات حقوقبشر سازمان ملل متحد روز نهم اکتبر از تصميم دولت عراق مبنى بر آزادى 36 عضو يك گروه اپوزيسيون ايرانى كه از ماه ژوئيه هنگامى دستگيرشدند كه پرسنل امنيتى از نيروى نظامى براى به‌دست گرفتن كنترل كمپ محل استقرار آنها استفاده كردند، استقبال كردند. روپرت كولويل سخنگوى دفتر كميسر عالى حقوقبشر سازمان ملل در ژنو به خبرنگاران گفت اين ارگان جهانى سپاسگزار است كه دولت به درخواست ناوى پيلاى، كميسر عالى، براى آزادى بازداشت شدگان پاسخ مثبت داده است. اين 36تن بخشى از حدود 3400 اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران مىباشند و در كمپ اشرف در استان ديالى در عراق زندگى مىكردهاند. طى يك عمليات دو روزه در اواخر ماه ژوئيه، پرسنل امنيتى عراق كنترل كمپ اشرف را به‌دست گرفتند. آقاى كول ويل گفت در اين عمليات 11تن كشته شدند و دهها تن ديگر مجروح گرديدند. او گفت: «تمامى بازداشت شدگان در عراق، از جمله اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران، چنانچه شواهدى وجود داشته باشد كه ممكن است جرمى مرتكب شده باشند، بايد از حق داشتن روند قضايى مناسب و دادگاه عادلانه برخوردار باشند و تمامى حقوق آنها مىبايد طبق قوانين بينالمللى و قوانين محلى تضمين گردد». «دادگاه عراق در شهر خالص، جايى كه ابتدا بازداشتيها نگهدارى شدند، دو بار دستور آزادى آنها را بهخاطر عدم وجود شواهد معتبر صادر كرد، اما به دلايلى كه ناروشن باقى مىماند آنها در مجموع به مدت حدود دو ماه ونيم در بازداشت بهسر بردند». آقاى كول ويل تأكيد كرد كه دفتر كميسر عالى حقوقبشر اين موضوع را «داراى ابعادى با بالاترين اهميت مىداند كه بايد راهحلى درازمدت براى ساكنان كمپ اشرف در عراق يا جاى ديگر پيدا كرد. وضعيت كنونى قابل ادامه دادن نيست. هرچند كه ما درك مىكنيم (ادعاهاى) مربوط به تاريخ گذشته چند عضو گروه، موضوع را پيچيده كرده است. در عين حال، حقوق بنيادين ساكنان كمپ بايد محترم شمرده شود. از جمله حق اين كه تا زمانى كه ريسك شكنجه براى آنها وجود دارد بهزور به كشورشان باز گردانده نشوند». روپرت كول ويل افزود: «كميسارياى عالى حقوقبشر ملل متحد و هيأت هميارى سازمان ملل در عراق (يونامى) به مانيتور وضعيت در كمپ اشرف ادامه مىدهند».

******
مهاجرانى، وزير ارشاد دوره خاتمى گفت كه سكوت او و ساير هم مسلكانش در برابر جنايت ضدبشرى قتلعام سال 67 بهخاطر موقعيت تازهيى بود كه در حكومت به آن دست يافته بودند. وى نوشت: «مثل همه ما که در برابر کشتار جوانان در سال 1367 ساکت مانديم. گمان مىکرديم شرايط جنگ و تهديد خارجى مىتواند مجوزى براى چنان جوان کشى باشد که در تاريخ ما کمتر نظيرى براى آن مىتوان يافت. آن روز ها تنها يک صدا از سراسر مسئولان کشور و نظام برخاست. صداى آيه الله منتظرى، او به جوان کشى اعتراض کرد و از موقعيت سياسى که داشت برکنار شد».
مهاجرانى افزود: «بسيارى به علت يا دليل موقعيت تازهيى که در حکومت يافتند، اندک اندک از آن شعارها کمتر دم زدند و يا دم فرو بستند. مصلحت نظام مثل جذام ريشههاى آن شعارها را بلعيد و هل من مزيد زد. جاى آرمان، مصلحت نشست و جاى ارزشهاى دينى، حفظ نظام ارج و اعتبار پيدا کرد».

بهنود شجاعى، اعدام شد
اين اعدام سبعانه در زندان اوين و در روز جهانی علیه اعدام صورت گرفت. مادران و خانوادههاى زندانيان در مقابل زندان مخوف اوين تجمع كرده بودند و خواستار لغو اين حكم گرديده بودند. لازم به ذکر است که سازمانهاى مختلف حقوقبشرى بارها از رژيم خواستار توقف اعدام بهنود شجاعى شده بودند اما آخوندها بىاعتنا به اعتراضات داخلى و بينالمللى اين نوجوان را حلق آويز كردند. بهنود شجاعی، 20 سال سن داشت و به خاطر جرم انتسابی که در 17 سالگی مرتکب شده بوده، اعدام گردید.

باراك اوباما، بهعنوان برنده جايزه صلح نوبل اعلام شد
کميته نوبل، باراک اوباما، رئيسجمهور آمريکا را بهعنوان برنده جايزه صلح نوبل در سال 2009 اعلام کرد. برنده جايزه صلح نوبل که توسط اعضاى کميته پنج نفره نوبل انتخاب مىشود، علاوه بر يک مدال طلا، يک لوح افتخار و مبلغ 1. 4ميليون دلار نيز دريافت مىکند. در سال جارى شمار نامزدهاى دريافت جايزه صلح نوبل به 205نفر رسيد. در هزاره سوم ميلادى، پس از جيمى کارتر (2002) و ال گور (2007) اوباما سومين آمريکايى است که نامش بهعنوان برنده جايزه صلح نوبل اعلام شده است. اما این جایزه به باراک اوباما، انتقادهایی را نیز در پی داشته است. از جمله واشينگتن پست در شماره روز شنبه خود نوشت: امسال صدها هزارتن از مردم ايران براى دفاع از حق رأى و آزادى بيان به خيابانها ريختند. هزاران نفر به زندان افتادند و صدها تن از آنها کشته شدند که در اين بين صحنههاى کشته شدن دختر جوانى به نام ندا آقا سلطان در سطح جهان پخش شد. اهداى جايزه صلح نوبل به ندا، با توجه به اينکه او به سمبل مبارزه براى دموکراسى در ايران تبديل شده است، باعث شجاعت بخشيدن به ايرانيان و پيشرفت دموکراسى در آن کشور مىشود. کمک به پيشرفت دموکراسى در ايران، از يک سو آزاد کردن يک جامعه بزرگ است و از ديگر سو شانس پيشرفت صلح در جهان را افزايش مىدهد، زيرا همان رژيمى که ندا را در خيابان به قتل رساند، امروزه جامعه جهانى را با تهديدهاى اتمى به وحشت انداخته است. واشينگتن پست در مقاله خود ادامه داد: هرچند آقاى اوباما در سخنرانى خود اين جايزه را با دخترى شريک شد که به‌صورت مسالمتآميز در خيابان براى حقوق خود راهپيمايى مىکرد ولى با گلوله مواجه شد، اما نگفتن نام ندا و هم‌چنين کشور ايران در اين سخنرانى، نشانه تمايل پرزيدنت اوباما به ادامه گفتگو با رژيم تهران مىباشد که بهمعناى «ديپلوماسى و گفتگو بين ملتها» در يک دست و «دفاع از حقوقبشر» در دست ديگر است. کميته نوبل اگر جايزه را به ندا آقاسلطان مىداد مىتوانست شر گزينش بين اين دو موضوع را از سر آقاى اوباما کم کند.

یک آلمانی برنده جايزه نوبل ادبيات شد
در استكهلم اعلام شد كه برنده امسال جايزه نوبل در ادبيات نويسنده آلماني هرتا مولر مي‌باشد. اين نويسنده آلماني متولد روماني و 56 سال دارد.