صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

سه‌شنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۸

نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته

دانشجويان دانشگاه صنعتى اصفهان دست به تحصن زدند
دانشجويان دانشگاه صنعتى اصفهان در مقابل ساختمان رئيس اين دانشگاه تحصن كردند. آنان در اعتراض به افزايش سركوب، به ويژه احضار دانشجويان تحصن نمودند. رژيم در وحشت از انتشار خبر تحصن دانشجويان، موبايلهاى اين دانشگاه را قطع كرد.

روز جمعه شعار مرگ بر ديكتاتور در نقاط مختلف تهران، شنیده شد
دبیرخانه شورای ملی مقاومت 10 مهر با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: روز جمعه 10مهرماه، جوانان تهران با بهره گيرى از برگزارى مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادى، در بخشهاى وسيعى از تهران با فريادهاى مرگ بر ديكتاتور دست به تظاهرات زدند و به رويارويى با رژيم پرداختند. اين در حالى بود كه نيروهاى حکومتی از روز گذشته تدابير گستردهاى را براى جلوگيرى از اين تظاهرات بهعمل آورده بودند. جوانان در پاسخ به تهاجم ماموران، چند دستگاه از اتوبوسهاى نيروهاى حکومتی را كه براى انتقال بازداشت شدگان در اطراف استاديوم مستقر شده بودند، به آتش كشيده و يا تخريب كردند. تعداد ديگرى از اين اتوبوسها در ميدان آزادى به آتش كشيده شد. تراكم نيروهاى رژیم در ورزشگاه آزادى، به‌حدى بود كه مردم از آن تحت عنوان پادگان آزادى نام مىبردند. اين تظاهرات علاوه بر مناطق اطراف ورزشگاه آزادى در مناطق مختلف تهران از جمله ميدانهاى صادقيه، ميرداماد، توحيد، 7تير (رضاييها) و ميدان و خيابان انقلاب و هم‌چنين در ايستگاههاى مختلف مترو جريان داشت و در همه اين مناطق صداى شعارهاى ضدحكومتى به گوش مىرسيد. نيروهاى حکومتی براى جلوگيرى از شكل گرفتن تظاهرات اتوبان كرج به سمت تهران را بسته بودند و مانع از حركت مردم به سمت تهران مىشدند. در جريان تظاهرات امروز شمار زيادى از جوانان دستگير و شمار ديگرى مجروح و مصدوم شدند.

******
كارگران شركت خودروسازى زاگرس بروجرد براى سومين روز متوالى تجمع اعتراضى برگزار كردند.
آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و عيدى عقب افتاده تجمع كردند.

هويت يكى ديگر از شهداى قيام تهران كه به دست لباس شخصيها بهشهادت رسيد، شناسايى شد
وى اميرمهدى حمزه لوئى نام دارد كه در کنار پارک قيطريه همراه دو جوان ديگر بازداشت شد و توسط مأموران لباس شخصى كه مجهز به بيسيم و تجهيزات پليس بودند به داخل يك ون برده شد. وى به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بيهوش گرديد. به گفته شاهدان لباس شخصيهاى جنايتپيشه اين 3 جوان را از اتومبيل بيرون انداخته و صحنه را ترک مىکنند. سراسيمگى آنها به حدى بود که هنگام ترک محل، با ماشين از روى پاى اميرمهدى که بيهوش بر زمين افتاده بود، عبور مىکنند. اميرمهدى حمزه لوئى در راه انتقال به بيمارستان شهدا جان خود را از دست مىدهد.

"مجاهدين بهطور غيرمستقيم و با يك واسطه در بازداشت ايران بهسر مىبرند"
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در صدمین اطلاعیه خود از زمان حمله نیروهای عراقی به شهر اشرف، اعلام داشت: در حاليكه دادستان كل عراق به همه ايستگاههاى پليس دستور داده است 36 گروگان مجاهد خلق را بايد بلادرنگ آزاد كنند سپاه پاسداران ولايتفقيه در نقش پدرخوانده حكومت عراق مىگويد كه ”دولت عراق قصد دارد مدارك و پرونده‌هاى مربوط به جرايم اين افراد را به دادگاه اين كشور ارسال كند“. این اطلاعیه افزود: وزارت بدنام اطلاعات رژيم آخوندها روز گذشته (پنجشنبه 9مهر1388) ساعتهايى پس از انتقال خونين و خشونت‌بار 36 گروگان مجاهد خلق به سلولهاى استخبارات عراق جديد در سايت شناخته شده خود اعلام كرد بازداشت مجاهدين در عراق اكنون به ”گزينهاى بهتر از اخراج“ تبديل شده است. ”به اين معنى كه آنها بهطور غيرمستقيم و با يك واسطه در بازداشت ايران بهسر مىبرند“. وزارت شكنجه و كشتار آخوندها با وحشت و هراس بسيار از نقش مقاومت ايران و تاثيرات مجاهدين در قيام براى سرنگونى رژيم منفور ولايتفقيه و هم‌چنين با ترس از سد بستن مجاهدين در برابر تروريسم و بنيادگرايى در عراق در آستانه انتخابات اين كشور افزود: ”دولت عراق نيز با توجه به تمامى زواياى اين موضوع و بالاخص نپذيرفته شدن مجاهدين از سوى ساير كشورها بهعنوان مانع تحقق اخراج، انتقال آنان به اردوگاهى ديگر را تدارك مىبيند. اين حركت مىتواند يك گام اساسى در مهار تهديدهاى تروريستى مجاهدين از يك سو و جلوگيرى از دخالتهاى آنان در امور داخلى عراق به حساب آيد“. اطلاعیه شورای ملی مقاومت گفت: از سوى ديگر سپاه پاسداران ولايتفقيه در خبرگزارى اختصاصى خود (خبرگزارى فارس) به نقل از يك ”منبع مطلع عراقى“ كه كسى جز نيروى تروريستى قدس نيست، در نقش پدرخوانده حكومت عراق درباره ”جرائم 36عضو بازداشت شده گروهك منافقين“ اعلام كرد: ”دولت عراق قصد دارد مدارك و پرونده‌هاى مربوط به جرايم اين افراد را به دادگاه اين كشور ارسال كند… . اخيراً اخبارى از صدور دستور آزادى اين 36نفر توسط يكى از قضات عراقى منتشر شد. 36 عضو گروهك تروريستى منافقين به موجب ماده 431 و به دليل ايجاد آشوب و خشونت در حوادث اواخر ژوئيه در اردوگاه اشرف، توسط پليس عراق بازداشت شدند“. لاریجانى رئيس مجلس رژيم نيز ديروز ابراز اميدوارى كرد همكارى ايران و عراق ”به بهبود شرايط منطقه کمک کند تا تروريستهايى مثل منافقين در منطقه حضور نداشته باشند“. اطلاعیه شورا خاطرنشان کرد: دستورالعملها و خطوط ابلاغ شده از سوى سپاه و اطلاعات و رئيس مجلس ارتجاع به حكومت عراق در شرايطى صورت مىگيرد كه قاضى و دادستان شهر خالص و دادستان كل عراق اعلام كردهاند كه ادامه بازداشت 36گروگان از هر جهت غيرقانونى است و ايستگاههاى پليس در هر كجا موظف به آزادى بلادرنگ آنها هستند. همچنين گروهى از نمايندگان پارلمان عراق در يك اطلاعيه مطبوعاتى ”ممانعت از اجراى حكم قاضى را يك اقدام خودسرانه، نقض قوانين عراق، تجاوزى آشكار به حقوق شهروندان و توهينى آشكار به قداست قانون و عدالت و قابل پيگرد قضايى“ دانستند. بنابراين سؤال اين است كه پس از تصميمات قاضى و دستورات دادستان كل و اين قبيل مواضع پارلمانى، به واقع در عراق چه كسى حكومت مىكند كه وقتى كه ديگر هيچ بهانهاى براى ادامه بازداشت گروگانها باقى نمانده، مجاهدان ربوده شده را به سلولهاى استخبارات عراق جديد منتقل كرد؟ اين امر هشدار روز گذشته كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف را تداعى مىكند كه در بيانيه خود خاطرنشان كرد ”نيروى آمريكا و پول ماليات دهندگان آمريكايى براى گسترش نفوذ رژيم ايران و توسعه الگوى ايرانى به عراق نرفته است“! از نظر حقوقى اطلاق عنوان صفت زندانى يا بازداشتى به 36 مجاهد خلق از اساس موضوعيت ندارد. آنها بهمعناى دقيق كلمه ناپديد شده اجبارى يا گروگان محسوب مىشوند. اين از مصاديق جنايت عليه بشريت محسوب مىشود بهخصوص وقتى كه عليه افراد حفاظت شده صورت بگيرد. تصريحات و دستورالعملهاى وقيحانه وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و رئيس مجلس ارتجاع در ادامه ”توافق دو جانبه“ با حكومت عراق براى سركوب مجاهدين كه خامنهاى در 10اسفند گذشته اجراى آن را مقرر كرد، به روشنى نشان مىدهد كه مجاهدان اشرف و گروگانهايى كه شصتو هفتيمن روز اعتصاب غذاى خود را مىگذرانند، بهاى قيام و آزادى مردم و ميهن خود و بهاى سد بستن در برابر تروريسم و ارتجاع و الگوى استبداد دينى در عراق را مىپردازند. مجاهدان اشرف بارها اعلام كردهاند كه براى پرداخت اين قيمت تا هر كجا و تا هر زمان آمادهاند.

مجاهدين با انتقال گروگانها به آمريكا يا اروپا موافقت خواهند كرد
روزنامه اليوم السابع مصر با استناد به اطلاعيه دبيرخانه شوراى ملى مقاومت نوشت: سازمان مجاهدين خلق موافقت خود را با انتقال دستگير شدگان قرارگاه اشرف به يك كشور ديگر ابراز داشت و گفت از اينكه دستگيرشدگان به ايالات متحده آمريكا يا يكى از كشورهاى اروپايى منتقل شوند استقبال مىكند. يك منبع در نخست وزيرى عراق گفت بهدنبال يك كشور ثالث براى انتقال گروگان مىباشند. مجاهدين مىگويند اگراين يك مانور تبليغاتى براى وقت كشى نيست، مقاومت ايران، براى نجات جان گروگانها قوياً از انتقال آنها به ايالات متحده يا كشورهاى عضو اتحاديه اروپا استقبال مىكند. 36 گروگان با خشونت به زندان فرودگاه سابق مثنّى كه به‌طور ويژه تحت كنترل نخست وزيرى عراق است منتقل شدهاند. مقر ارگان عملياتى نخست وزيرى عراق، مركزحزب الدعوه (به رياست مالكى)، ستاد اطلاعات ارتش و مركز عمليات بغداد كه فرماندهى نيروهاى پليس و ارتش را بر عهدهدارد، در همين فرودگاه است.
لازم به ذکر است که گروگانهای اشرف، چند روزی است که در اعتصاب غذای خشک بسر می برند و جان آنها در خطر جدی قرار دارد. ایرانیان در 4 نقطه از جهان و در اشرف، در اعتراض نسبت به اسارت 36 ساکن اشرف، دست به اعتصاب غذا زده اند و امروز وارد هفتادمین روز اعتصاب خود شدند. در اتاوا در مقابل سفارت آمریکا، اعتصابیون اعلام داشته اند که تا آزادی گروگانها به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

دوهزار پارلمانتر در فراخوانی بین المللی به رئیس جمهور آمریکا، خواستار آزادی 36 مخالف ایرانی و اسیر در دست نیروهای عراقی شدند
بيانيه بينالمللى در اروپا، آمريكا و استراليا از سوى:
دو هزار نماينده پارلمان در اروپا و آمريكاى شمالى در كميته بينالمللى درجستجوى عدالت به رياست دكترآلخو ويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا،
-كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين بريتانيا به رياست لرد رابين كوربت با حمايت اكثريت مجلس عوام و 200عضو مجلس اعيان انگلستان ،
ـ كميته فرانسوى ايران دموكراتيك، سناتور ژان پير ميشل
ـ كميته پارلمانى ايتاليا براى آزادى ايران، كارلو چيچولى، اليزابتا زامپاروتى
ـ كميته همبستگى آلمان براى آزادى ايران، هرمان جوزف شارف
ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا، استيفن هيوز
ـ كميته پارلمانى سوئد براى آزادى ايران، كنت السون
ـ كميته پارلمانى بلژيك براى ايران دموكراتيك، سناتور درك كلاوس
ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان دانمارك، ينس كريستيان لوند
ـ كميته دوستان ايران آزاد در سوئد، لنارت فريدن
ـ كميته دوستان ايران آزاد در نروژ، لارش ريسه
ـ كميته دوستان ايران دموكراتيك در كانادا، ديويد كيلگور
ـ گروه هلندى دوستان ايران آزاد، هانك ديهان
ـ كميته پارلمانى لوگزامبورك براى ايران آزاد و دموكراتيك، ژان هاوس
ـ كميته سوئيسى دفاع از اشرف، به رياست مشترك: نيلز دوداردل، فرانسين ژان كالم
ـ و كميته حاميان استراليايى دموكراسى در ايران
واشنگتن تایمز روز جمعه دوم اکتبر این فراخوان بین المللی را به چاپ رسانید. در قسمتی از این فراخوان آمده است: با وحشت و ناباورى مطلع شديم روزگذشته نيروهاى سركوبگر عراقى به دستور نخستوزير عراق، در يك حمله وحشيانه، 36تن از ساكنان اشرف را كه از 28 ژوييه گذشته توسط نيروهاى عراقى به گروگان گرفته شدهاند، بهزور از زندان خالص به محل نامعلومى منتقل كردند. بنابه گزارشها، ربوده شدگان در حاليكه از شدت ضربات بهحالت اغما افتاده بودند و بر روى زمين كشيده مىشدند به داخل خودروهاى پليس برده شدند. اين اقدام درحالى است كه قاضى عراقى براى سومين بار در 27سپتامبر دستور آزادى آنان را صادر كرد. پيش از اين نيز در 23 اوت و 17سپتامبر قاضى دستور داده بود آنها را آزاد كنند. حكم سوم، از نظر قوانين عراق قطعى است و نگهداشتن آنها بعد از 17سپتامبر كاملاً غيرقانونى است. دادستان كل عراق آقاى غضنفر حمود روز 30سپتامبر به آسوشيتدپرس گفت: «آنها مىبايد تابحال آزاد شده باشند. ما دستورات را به تمامى ايستگاههاى پليس براى آزادى آنها در هركجا كه هستند صادر كردهايم». از ابتدا نيز ، گروگانها كه «افراد حفاظت شده» هستند، خودسرانه و بهخاطر شانتاژ عليه ساكنان اشرف دستگير شدهاند.
آنها كه هيچ راهى براى دفاع از خود ندارند و وكلايشان هم اجازه سفر به عراق و ملاقات با آنها را ندارند، 66روز است دست به اعتصاب غذا زدهاند و هر لحظه ممكن است با مرگ مواجه شوند. مسئوليت چنين فاجعهاى تماما به عهده دولت عراق و نخستوزير اين كشور است. به اين ترتيب دولت عراق به هيچ‌يك از تضمينهاى مكتوبى كه به دولت آمريكا داده بود تا رفتارش با ساكنان اشرف در چارچوب قانون بينالملل و استانداردهاى بينالمللى باشد پاىبند نبوده است. اين دولت براى خوشآمد رژيم ايران، ميثاقهاى بينالمللى، قانون و احكام قضاييه عراق را لگد مال مىكند. اين، دليل مضاعفى بر ضرورت و فورىت استقرار تيم ناظر ملل متحد و تضمين حفاظت ساكنان اشرف توسط نيروهاى آمريكايى است. اكنون در ماهيت ضد دموكراتيك بخش عمده حاكمان عراق ترديدى نيست، اما سكوت و بىعملى دولتهاى غربى به‌ويژه آمريكا شگفتانگيز است. اگر امروز در حضور 130هزار سرباز آمريكايى چنين جنايتى در عراق به وقوع بپيوندد، فردا كه اين نيروها عراق را ترك كنند، چه بر سر ملت عراق خواهد آمد؟ ما اتحاديه اروپا وكشورهاى عضو آن، و همه پارلمانها و سازمانهاى غير دولتى را به حمايت از حقوق ساكنان اشرف و تلاش براى آزادى 36 گروگان فرا مىخوانيم. حمايت از اشرف، حمايت از حقوقبشر و حكومت قانون و حمايت از ارزشهاى دموكراتيك است.
كميته بين‌المللى در جستجوى عدالت
آلخو ويدال كوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا

امضا كنندگان:
1-كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين بريتانيا، لرد رابين كوربت
2ـ كميته فرانسوى ايران دموكراتيك، سناتور ژان پير ميشل
3ـ كميته پارلمانى ايتاليا براى آزادى ايران، كارلو چيچولى، اليزابتا زامپاروتى
4ـ كميته همبستگى آلمان براى آزادى ايران، هرمان جوزف شارف
5ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا، استيفن هيوز
6ـ كميته پارلمانى سوئد براى آزادى ايران، كنت السون
7ـ كميته پارلمانى بلژيك براى ايران دموكراتيك، سناتور درك كلاوس
8ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان دانمارك، ينس كريستيان لوند
9ـ كميته دوستان ايران آزاد در سوئد، لنارت فريدن
10ـ كميته دوستان ايران آزاد در نروژ، لارش ريسه
11ـ كميته دوستان ايران دموكراتيك در كانادا، ديويد كيلگور
12ـ گروه هلندى دوستان ايران آزاد، هانك ديهان
13ـ كميته پارلمانى لوگزامبورك براى ايران آزاد و دموكراتيك، ژان هاوس
14ـ كميته سوئيسى دفاع از اشرف، به رياست مشترك: نيلز دوداردل، فرانسين ژان كالم
15ـ كميته حاميان استراليايى دموكراسى در ايران

بازتاب اقدام غيرقانونى نورى مالكى در مورد 36تن از ساكنان ربوده شده اشرف و انتقال آنها به بغداد، در رسانههاى كشورهاى مختلف عربى هم‌چنان ادامه دارد
تلويزيون البغداديه گفت: مقامات عراقى 36زندانى عضو سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران را از ديالى به بغداد منتقل كردند. يك منبع امنيتى در اتاق عمليات ديالى گفت اين زندانيان با سه اتوبوس همراه با اسكورت قوى پليس به بغداد منتقل شدهاند. يك قاضى عراقى قبلا حكم آزادى اين 36زندانى ايرانى عضو سازمان مجاهدين خلق را صادر كرده بود ولى مقامات از اجراى اين حكم سرباز زدند.
راديو مونت كارلو نیز دراینباره گزارش داد: در عراق حملههاى نيروهاى عراقى عليه نيروهاى اپوزيسيون مجاهدين خلق ادامه دارد. نيروهاى امنيتى عراقى 36تن بازداشتى مجاهدين خلق كه درحال گذراندن 66مين روز اعتصاب غذاى خود بودند به بغداد منتقل كردند. مهدى عقبائى گفت: در يك آدم‌ربايى دولتى 36تن از ساكنان اشرف را با بهكارگيرى زور وضرب وجرح و شكنجه از شهر خالص به يك مكان نا معلوم منتقل كردهاند واين بهرغم دستور صريح دادستان كل بوده است. الوطن عربستان، روزنامه الرأى كويت، روزنامه قطری الشرق، روزنامه المصريون، روزنامه الوسط بحرين، تلويزيون الرافدين و رسانه های دیگر عربی درگزارشهای خود نوشتند: دو ماه بعد از يورش نيروهاى عراقى به اشرف 36گروگان اعتصاب كرده با مرگ دست و پنجه نرم مى‌كنند. دولت عراق بهرغم حكم دادگاه مبنى بر آزادىشان هم‌چنان از اجراى حكم آزادى طفره مى‌رود. این رسانه ها گفتند: پليس عراق 36تن از بازداشت شدگان عضو مجاهدين را با زور و اجبار به مكان نامعلومى منتقل كرد.

يك محموله قاچاق تجهيزات اتمى، به مقصد ايران، در کانادا توقیف شد
خبرگزاری فرانسه خبر داد: كانادا، تجهيزات هستهيى را كه رژيم ايران قصد داشت از طريق اين كشور قاچاق كند، توقيف كرد. جرج وب ، رئيس سرويسهاى مرزى كانادا، گفت رژيم ايران تلاش مىكند حمل و‌نقل تجيهزات زرادخانه اتمىاش را از طريق كانادا انجام دهد. وى به روزنامه نشنال پست گفت افسران گمرك كانادا همه چيز را مصادره كردهاند. از قطعات سانتريفيوژ تا كنترل كنندههاى قابل برنامهريزى كه از طريق يك كشور ثالث به ايران ارسال مىشدند. در بين اين تجهيزات، ”چيپسهاى هدايت كننده“ وجود دارد كه از طريق كانادا به مقصد امارات متحده عربى بستهبندى شدهاند ، اما بازرسان رسمى گفتند كه مقصد نهايى آنها ايران است. در يك مورد ديگر لولههاى فشارقوى كه مبدأ آنها تگزاس بود مظنون به جاسازى شدن براى مواد مخدر بودند، اما بعداً معلوم شد براى استفادههاى هستهيى راهى ايران هستند. جرج وب رئيس سرويسهاى مرزى كانادا هم‌چنين فاش ساخت كه مقامات دولتى اخيراً بندر جديدى به نام رأس الخيمه را در خليج فارس كشف كردهاند كه براى حمل ونقل كالا به ايران مورد استفاده قرار مىگيرد. اين بندر اسماً در امارات متحده عربى قرار دارد، اما كنترل آن با رژيم ايران است.
خبرگزارى فرانسه با مخابره اين خبر افزود: محمود يادگارى يكى از دلالانى است كه قراراست ماه ژانويه به اتهام تلاش براى ارسال كالاهاى قاچاق به ايران از طريق دوبى محاكمه شود.

اوباما، دفاع از تغيير رژيم در ايران را از قلم انداخته است
جان مك كين، كانديداى سابق رياست جمهورى آمريكا، بر ضرورت بررسى راهحل تغيير رژيم ايران تأكيد كرد. جان مک کین در مصاحبه تلویزیونی با فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که شما مىتوانستيد الان رئيسجمهور ايالات متحده باشيد و با شرايطى دقيقاً مشابه آنچه كه اكنون اوباما با آن روبهرو است، مواجه گرديد. بگذاريد ابتدابه موضوع ايران بپردازيم، گفت: من فكر مىكنم كه راهحل، تنها در تلاش براى اعمال تحريمها بر رژيم ايران، نخوابيده. من بهطور جدى مظنون هستم كه روسيه و چين با تحريمها كه تاثير قابل توجهى روى رژيم ايران دارد، همكارى بكنند و ما بتوانيم در مورد چگونگى آن صحبت كنيم. سناتور مك كين افزود: فكر مىكنم اوباما يك موضوع را از قلم انداخته و آن، دفاع ما از تغيير رژيم در ايران است. منظور من از طريق اقدام نظامى نيست، بلكه كمك و حمايت و مساعدت به شيوههاى مختلف، از جمله دستيابى به اينترنت و ساير عوامل ترغيب كننده عناصرى در داخل ايران براى سرنگونى اين رژيم است.

شوراي حقوق بشر ملل متحد، جنايت عليه بشريت دراشرف و سركوب وحشيانه قيام سراسري توسط رژیم ایران رامحكوم كرد
روز چهارشنبه 8 مهر و در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، نماينده جنبش عليه نژاد پرستي و براي دوستي خلقها (مراپ) حمله وحشيانه به اشرف را محكوم كرد و خواستار اتخاذ تدابير ويژه از سوي ملل متحد براي تضمين حفاظت اشرف شد. وي بي عملي دولت آمريكا وعدم اقدام جدي نيروهاي آمريكا براي ممانعت ازجنايات صورت گرفته دراشرف را مورد اعتراض قرارداد. نماينده ديدبان ملل متحد همچنین سركوب وحشيانه تظاهرات مردم ايران توسط رژيم را محكوم نمود وخواستار اقدام شوراي حقوق بشرملل متحد براي جلوگيري ازنقض حقوق بشر درايران شد. ژان فرانكو فاتوريني، نماينده جنبش ضدنژادپرستي و براي دوستي خلقها در ملل متحد در سخنان خود گفت: در شصتمين سالگرد تصويب كنوانسيون ژنو، ما معتقديم كه فرصت خوبي است تا بتوانيم به تعهداتمان كه در سال 1993 در وين بر اساس حقوق انساني بنا شد، عمل كنيم. با توجه به اصول و تعهداتي كه در سال 1993 در وين ارائه شد، ما به طور قانوني مي توانيم سوالات زيادي پيش روي خود بگذاريم. چرا 3400 نفر ، از جمله 1000 زن كه غير مسلح بودند و در يك كمپ زندگي ميكردند، به طور وحشيانه توسط نيروي امنيتي عراقي مورد حمله قرار گرفتند؟ چرا دولت ايالات متحده آمريكا بعد از اين كه بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو، خود را متعهد به تضمين حفاظت هركدام از اين 3400 نفر نموده بود، فقط خود را به نظارت بر خشونتي كه اعمال ميشد، محدود نمود؟ و چرا مسئوليت خود را بردوش نگرفت و چرا به اين بي توجهي ادامه ميدهد. كنوانسيون چهارم بطور خاص تصريح مي‌كند كه اگر قدرتي كه مسئوليت فرد حفاظت شده را برعهده گرفته، احكام كنوانسيون را رعايت نكند، قدرتي كه مسئوليت اين فرد حفاظت شده از طريق آن منتقل شده (قدرت انتقال دهنده)، بايد دست به اقدامات مؤثري بزند تا مشكل را حل كند، و فرد حفاظت شده تحت هيچ شرايطي نبايد به كشوري منتقل شود كه ممكن است در آن كشور مورد آذيت و آزار يا تحت تعقيب قرارگيرد. آقاي رئيس؛ بيانيه جهاني حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين جهاني قابل اعتراض و مجادله نيست. اما اين شورا هم‌چنين بايد وضعيت ويژه‌يي هم‌چون وضعيت ايرانيان در كمپ اشرف در عراق را در نظر بگيرد، تا اينكه روح وين بتواند ادامه پيدا كند و حقوق بشر به مسير خود ادامه دهد و مورد استفاده سياسي قرار نگيرد. با تشكر آقاي رئيس. در همين جلسه نماينده ديدبان ملل متحد طي سخناني سركوب تظاهرات توسط رژيم را محكوم كرد و گفت: با توجه به دستگيري هاي وحشيانه اخير شركت كنندگان در تظاهرات مسالمت آميز، تجاوز به زندانيان زن و مرد و دادگاه هاي نمايشي، «جمهوري اسلامي ايران» به حق در اين دسته بندي قرار مي گيرد. بنابراين ما سئوال مي كنيم: آيا در سال گذشته اين شورا هيچ اقدامي در زمينه نقض وحشتناك حقوق بشر داشت؟ پاسخ منفي است. آقاي رئيس لحظاتي پيش من به ليست بيانيه هاي صادره در خلال اين اجلاس نگاهي انداختم. دنيا از ما مي پرسد آيا هيچكدام از اين ناقضان حقوق بشر كه «خانه آزادي» آنها را بدترين از ميان بدترين هاي جهان مي نامد مورد خطاب قرار گرفته اند؟ متاسفم كه بگويم جواب بازهم منفي است.آقاي رئيس ميليونها قرباني بيچاره در سراسر جهان چشمشان به ما مي باشد تا تعهد خودمان را به بيانيه جهاني حقوق بشر اثبات كنيم. و در حفاظت از اين مائده طلايي بكوشيم. سخنران بعدي نماينده سازمان غيردولتي اتحاديه بشردوستان بين المللي گفت:....مثال ديگر كه ما در اين نشست شورا آن را شنيديم راجع به تجاوز سيستماتيك به زنان در زندانهاي جمهوري اسلامي ايران از بعد انتخابات ماه ژوئن است. ما مثالهاي بيشتري مي‌توانيم پيدا كنيم ، ولي اين موارد مجددا فقدان وجود تساوي حقوق زنان يا حتي پايه‌يي‌ترين رفتار متمدنانه در مورد زنان در كشورهاي مشخصي رانشان مي‌دهد.… اين شورا بايستي اين موارد نقض حقوق بشر و مجازاتهاي وحشيانه كه در كشورهاي مشخص وجود دارد را محكوم كند. …
روز دوم اکتبر، سازمان عفو بین الملل در نروژ و جنبش ضد نژادپرستی برای دوستی خلقها برای آزاد کردن 36 گروگان فراخوان داددر این فراخوان آمده است: پرونده به دادگاه جنايي ا ستان ديالي فرستاده شد، اما قاضي همان راي 24 اوت خود را مبني بر آزاد كردن اين 36 نفر تاييد كرد چرا كه هيچ جرمي را عليه آنان نتوانست پيدا كند. اتهام بعدي مبني بر اينكه آنها بطور غير قانوني به عراق وارد شده اند نيز توسط قاضي رد شد. اما پليس از آزاد كردن آنها امتناع كرده وهيچ دليلي مبني بر اينكه به چه جرمي انها را در زندان نگه داشته ارائه نداده است. روز جمعه دوم اكتبر آنها به بغداد منتقل شدند.عليرغم وضعيت وخيم جسمي، اين زندانيان يك اعتصاب غذاي خشك را در اعتراض به اين كار آغاز كرده اند. سازمان عفو بين الملل از مقامات عراق ميخواهد اين 36 نفر از ساكنين اشرف سريعا و بدون هيچ قيد،شرطي ازاد شوند. عفو بين الملل از نخست وزير نوري ا لمالكي ميخواهد شخصا دراين موضوع دخالت كندو يك كميته تحقيق براي رسيدگي به علت عدم آزادي آنها تشكيل دهد. سازمان عفو بين الملل معتقد است هيچ ايراني نبايد بر خلاف ميلش به ايران برگردانده شود. و اين شامل اين 36 زنداني وديگر نفرات قرارگاه اشرف نيز مي شود. زيرا آنها در ايران با خطر شكنجه و اعدام مواجه خواهند شد. جنبش ضد نژاد پرستي وبراي دوستي خلقها( مراپ) نیز در فراخوان خود قاطعانه از دولت عراق مي خواهد كه قانون محترم شمرده شود و36دستگيرشده اشرف آزاد شوند. عليرغم تصميم دادگاه عراق براي آزادي 36 تن از مجاهدين كه از 28 ژوئيه بشكل غير قانوني زنداني هستند، روز اول اكتبر نيروهاي امنيتي در داخل زندان به آنها يورش آورده و آنها را مضروب كرده و با خود به نقطه نامعلومي برده اند. جنبش ضد نژاد پرستي وبراي دوستي خلقها( مراپ)، كه بطور ويژه نگران سرنوشت آنهاست، اين نقض جديد حقوق بين الملل را محكوم مي كند. ساكنان اشرف تحت حفاظت كنوانسيون چهارم ژنو قرار دارند. ما قاطعانه ازدولت عراق مي خواهيم قانون محترم شمرده شود و 36 فرد دستگير شده آزاد شوند.