صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

دوشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۸


جدیدترین کار از اشرف

پیکر بی شکست

هرچه تبر زدی به من زخم نشد جوانه شد
بغض وداع با شهید آه نشد ترانه شد
خون یلان اشرفی در رگ غیرت وطن
از خم کوچه ها گذشت سیل شد و روانه شد
تیر زدی تبر زدی بر تن بی سپر زدی
این تن خون چکان من از شرفم نشانه شد
چنگ زدی که برکنی ریشه کوه نور را
سنگ به سنگ کوه ما شعله پر زبانه شد
بند زدی به دست ما در طمع شکست ما
پیکر بی شکست ما تیر شد و کمانه شد
تیر زدی تبر زدی بر تن بی سپر زدی
این تن خون چکان من از شرفم نشانه شد
هر چه به کینه تاختی تا بکشی تو نام را
نام و نشان اشرفی زمزمه زمانه شد
تیر زدی تبر زدی بر تن بی سپر زدی
این تن خون چکان من از شرفم نشانه شد