صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

یکشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۸۸

نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته


هیات جنبش وفاق ملی به ریاست دکتر ایاد علاوی در دیدار خود با ژنرال اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق تهاجم به اشرف را مورد بررسی قرار دادند
در بيانيه جنبش وفاق ملى عراق که به تازگی انتشار یافته آمده است: ژنرال اوديرنو فرمانده نيروهاى چند مليتى در عراق و هيات همراهش با دكتر اياد علاوى رئيس فراكسيون عراق ملى و دبيركل جنبش وفاق ملى، با حضور فلاح النقيب، ميسيون الدملوجى، حسام العزاوى، دكتر عدنان الجنابى، راسم العاودى، جليل محسن و محمد خورشيد ديدار كردند. در اين ديدار، اعضاء فراكسيون عراق ملى موضوع قرارگاه اشرف و اهميت آنچه را كه در آن اتفاق افتاد كه در تناقض با ميهمان نوازى عراقى و ميثاقهاى بينالمللى است مورد بررسى قرار دادند.

انجمن وكلاى دموكراتيك ايتاليا از اوباما خواست حفاظت اشرف را به نيروهاى آمريكايى برگرداند
انجمن وكلاى دموكراتيك ايتاليا،کمیته حقوق بشر قرقیزستان و انستیتوی صلح و دمکراسی در جمهوری آذربایجان، در نامههای جداگانه به رئيسجمهور آمريكا، تهاجم به اشرف را محکوم کردند و خواستار بازگرداندن حفاظت اشرف به نيروهاى آمريكايى گرديد. در گوشه ای از نامه انجمن وکلای دموکراتیک ایتالیا به باراک اوباما آمده است: ما از تهاجم نيروهاى پليس و ارتش عراق با درخواست رژيم ايران به ساكنان غيرمسلح و بىدفاع اشرف عميقاً نگران هستيم. در شرايطى كه لازم است جوامع آزاد در سراسر دنيا از مردم و نيروهاى دموكراتيك و مسالمت جوى ايران در قبال سركوب نيروهاى امنيتى رژيم ايران حمايت كنند، 3400تن از اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران، اپوزيسيون دموكراتيك رژيم ايران در اشرف در عراق تحت محاصره و برخورد و حمله ظالمانه نيروهاى عراقى قرار گرفتهاند. از اول ژانويه 2009 كه نيروهاى آمريكايى حفاظت و كنترل كمپ اشرف را به نيروهاى عراقى واگذار كردهاند، برخلاف قوانين بينالمللى بتدريج محاصره تشديد شوندهاى حتى روى ورود مواد غذايى بر كمپ اشرف اعمال مىشود و دولت قصد دارد با اعمال اين فشارها، ساكنين را مجبور كند كه به جابجايى اجبارى كه خواست خامنهاى رهبر رژيم ايران است تن دهند. بدون شك اين اقدامها آن روى سكه سركوب و قتل مردمى است كه در داخل ايران براى رسيدن به آزادى صداى اعتراض خود را بلند كردهاند. پرزيدنت اوباما؛ با توجه به اينكه دولت عراق نشان داده است كه در شرايط فعلى تحت فشار رژيم ايران صلاحيت حفاظت از اشرف را ندارد و وضعيت را به سمت يك فاجعه بينالمللى سوق مىدهد، ما از شما مىخواهيم كه آمريكا به تعهدهاى خودش به قوانين بينالمللى پايبند بوده و مجددا حفاظت از كمپ اشرف را بهعهده بگيرد و طبق قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا در مورد حقوقبشر ساكنان اشرف از دولت عراق بخواهد فورا به محاصره اشرف پايان بخشد، از جابجايى اجبارى آنها خوددارى ورزد و به حقوق ساكنان آن بر اساس استاتوى قانونى اشخاص حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم اذعان نمايد و از هر گونه اقدامى كه زندگى و امنيت آنها را به مخاطره مىاندازد مانند دسترسى به سوخت، غذا، آب، خدمات پزشكى، فراوردههاى سوختى، ديدار اعضاى خانواده و سازمانهاى انساندوستانه بينالمللى خوددارى ورزد. هم‌چنين با توجه اينكه اشرف منطقه اعلام شده غير نظامى است و با توجه به توطئههاى رژيم ايران عليه اپوزيسيون دموكراتيك خود، ورود نيروهاى مسلح عراقى به داخل كمپ كه ساكنان مسالمت جوى آن هيچگونه سلاحى ندارند و هيچگونه تهديدى متوجه هيچ‌كس نكردهاند، نبايستى مجاز شمرده شود.
كميته حقوقبشر قرقيزستان نیز در نامه خود به اوباما تصريح كرد: دولت عراق صلاحيت كنترل اشرف را ندارد. دراين نامه تأكيد شده است كه دولت عراق تحت فشار رژيم ايران دست به اين جنايت زده از اين رو صلاحيت كنترل اشرف را ندارد لذا دولت آمريكا براساس تعهدهاى بينالمللى خود بايد حفاظت ساكنان اشرف را به عهده بگيرد. دولت عراق تحت فشار رژيم ايران قادر به تأمين حفاظت اشرف نيست. انستيتوى صلح و دموكراسى در جمهورى آذربايجان در نامه خود به باراك اوباما تصريح كرد با توجه به اين كه دولت عراق نشان داده است كه تحت فشار رژيم ايران قادر به تأمين حفاظت اشرف نيست نيروهاى آمريكايى بايد به تعهدهاى خود عمل كرده و حفاظت از اشرف را به عهده بگيرند.

رئیس سازمان بین المللی حقوقدانان خواستار حفاظت اشرف توسط آمریکا شد
سوباش چاندرا بيرلا رئيس سازمان بينالمللي حقوقدانان در نامه به اوباما، ضمن اشاره به عدم صلاحیت حفاظت عراق از اشرف گفت: امريكا بايد به تعهدات خودش به قوانين بين المللي پايبند باشد و مجددا حفاظت از كمپ اشرف را بعهده بگيرد. در اين نامه خطاب به اوباما آمده است: ما عميقا از خبرهايي كه نيروهاي پليس و ارتشي با درخواست رژيم ايران بهساكنين غير مسلح و بي دفاع اشرف حمله ميكنند و تا بحال 12 نفر توسط شليك با سلاح گرم كشته شده و 385 نفر نيز مجروح شده اند، ناراحت هستيم.

******
سايت كردى بروسكه عراق در مقالهيى نوشت: تصاوير وحشيگريهاى بىمثال نيروهاى مزدور عراقى با مسئوليت مستقيم نورى المالکى و با اطلاع کامل دولت ايالات متحده، عليه نيروهاى غيرمسلح و حفاظت شده! مجاهدين به جز جيره خواران رژيم، از چپ و راست همه را برانگيخته است. آنچه که تا اين لحظه اتفاق افتاده است، تنها بخش کوچکى از آن چيزى است که از ماهها قبل از آن به مثابه فاجعه انسانى ياد مىشده است. نمىخواهم در اينجا وارد چرايى اين تهاجم نظامى و ربط آن با تهاجم سياسى اخير رهبرى مجاهدين در رابطه با پيشنهاد بازگشت مشروط به ايران گردم. فقط اينرا بگويم و بگذرم که نفس اين واکنش وحشيانه، رابطه مستقيمى با کنش موفق رهبرى مجاهدين در رابطه با تغيير در استراتژى و تاکتيک منبعث از آن در بيانيه پنجم مرداد مريم رجوى داشته و دولتهاى عراق و ايالات متحده را که به هيچ وجه خواهان مداخله آنان در تغيير و تحولات پيش رو نيستند، آچمز کرده است. مسئوليت مستقيم جنايتهاى اخير اما، بى هيچ ترديدى برعهده دولت آمريکاست.

کاردار انگلیس در عراق، خواستار رعایت حقوق بشر ساکنان اشرف شد
تلویزیون الحره در خبری گزارش داد: جان ويلكس كاردار انگلستان در عراق گفت: ما خواستار محترم شمردن حقوقبشر در مورد افرادى كه در قرارگاه اشرف حضور دارند، هستيم. وى گفت: طى چند روز گذشته حوادثى در اين محل روى داده است و احتمال مىدهيم كه ديدارهايى از سوى سازمان ملل و صليب سرخ از قرارگاه اشرف براى آگاهى از اوضاع صورت گيرد.

******
بدنبال حمله نیروهای عراقی به کمپ ایرانیان اشرف در استان دیاله عراق و آغاز اعتصاب غذا از سوی ساکنین اشرف در دهها شهر جهان، ایرانیان اقدام به برپایی تحصن و اعتصاب غذا کردند. از جمله در اتاوا، امروز، ایرانیان سیزدهمین روز تحصن و دوازدهمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند. این تحصن در اتاوا همه روزه از روزهای دوشنبه تا جمعه در برابر وزارت خارجه کانادا انجام گرفته و بعد از ظهرها به مقابل سفارت آمریکا نقل مکان می کند و روزهای شنبه و یکشنبه، در طول روز در برابر سفارت آمریکا حضور دارند. در دهمین روز تحصن در برابر وزارت خارجه کانادا در خیابان ساسکس، جمعیت زیادی از ایرانیان و هوادران مجاهدین و شورای ملی مقاومت از وزیر خارجه کانادا، آقای لارنس کنن خواستار ارسال یک تیم جهت تحقیق روی حمله در اشرف و همچنین ارسال کمکهای انساندوستانه به اشرف شدند. هیاتی از طرف خانواده های مجاهدین اشرفی به همراه بریفی در مورد حمله نیروهای عراقی به اشرف و یک نوار ویدیویی شامل صحنه های جنایت علیه بشریت به مقام وزارت خارجه تحویل داده شد. در این دیدار مقام وزارت خارجه گفت که کانادا مسئله کمپ اشرف را از نزدیک دنبال می کند و در اولین فرصت عملی، هیاتی را به اشرف می فرستد. در این تحصن همچنین پیامی از سوی متحصنین و اعتصاب غذا کنندگان برای اشرفیان قرائت شد.

اعضای کنگره آمریکا از هیلاری کلینتون بدلیل کوتاهی برای درخواست حفاظت از ساکنین اشرف، انتقاد کردند
واشنگتن تايمز گزارش كرد، گروه مشتركي از اعضاي كنگره شامل 21 دمكرات و 11 جمهوريخواه، هيلاري كلينتون وزير امور خارجه را بدليل كوتاهي براي درخواست حفاظت از ايرانيان ناراضي مورد انتقاد قرار دادند. همان مخالفان رژيم ايران كه با نقض آشكار تضمينهاي داده شده به آنها توسط مقامات آمريكايي، از سوي نيروهاي امنيتي عراق، مورد حمله قرار گرفتند. اين 32 نماينده خاطرنشان كردند: ايالات متحده 3 تا 4 هزار ايراني در كمپ اشرف واقع در عراق را بعنوان ” افراد حفاظت شده” تحت كنوانسيون 4 ژنو پذيرفت و دولت عراق، آن استاتو را پس از آنكه نيروهاي آمريكايي كنترل سايت را به آنان واگذاركرد، تضمين نمود. اعضاي كنگره در نامه خود گفتند: سخنگوي وزارت امور خارجه هفته گذشته قول داد كه مقامات ايالات متحده اوضاع را مانيتور مي كنند تا مطمئن شوند، با” ايرانيان برطبق تضمين هاي مكتوب عراق كه با ساكنان، رفتاري انساني خواهند داشت” ، رفتار شود. اما روشن است كه پاسخ وزير خارجه كافي نيست». به نوشته واشينگتن تايمز: قانونگذارن گفتند: ” بسياري از افراد حفاظت شده، توسط نيروهاي امنيتي دولت عراق، مورد حمله قرار گرفته اند، در حالي كه ما حفاظت آنها را رها كرده ايم. آنها از خانم كلينتون خواستند كه كريستوفر هيل، سفير آمريكا در عراق را موظف كند تا از مقامات عراق بخواهد ” به قوانين بين المللي و تضمين هايي كه عراق، در مورد ساكنان اشرف به آمريكا داده” عمل كند. واشنگتن تاميز افزود: ايرانياني كه در كمپ اشرف هستند، اعضاي مجاهدين خلق ايران مي باشند، كه وقتي دولت كلينتون در سالهاي 1990، سعي مي كرد روابطش را با ايران بهبود بخشد، آن را بعنوان يك سازمان تروريستي نامگذاري كرد». اين نامه را 8 تن از اعضاي كميته خارجي كنگره و رؤساي دوكميته كنگره امضا كردند.

******
رئيس ليگ حقوق بشر ايتاليا آلفردو آرپايا در نامه يي سرگشاده به سفير آمريكا، خانم الیزابت ال دیبل در ايتاليا نوشت: از وقوع حادثه اي كه در مرز ايران وعراق در حال اتفاق افتادن است بسيار متاسف و نگرانيم. شهر اشرف همانطور كه شما بخوبي مي دانيد، شهري كه سمبل مقاومت ايرانيان در برابر رژيم خونخوار ملاهاست (كه توسط احمدي نژاد ديوانه اداره مي شود)، هزاران نفر از پناهندگان مقاومت در مقابل ديكتاتوري و بنيادگرايي، چند روزي است بدستور دولت عراق و توسط نيروهاي نظامي ان، مسلح به همه چيز، درمعرض حمله و كشتن، ناپديد شدن، دستگير شدن و بدين ترتيب در معرض از بين بردن كامل هستند. تنها گناه آنها اين است كه درعراق هستند و در انتظار رفتن به ايران مي باشند تا بتوانند بطور آزاد و سازمان يافته زندگي كنند. بر اساس اخباري كه از اين منطقه مي رسد، فاحعه اشرف درحالي اتفاق مي افتد كه ايالات متحده ناظر صحنه است. ايالات متحده اي كه با خروج عجولانه از آن منطقه، ريسك تكرار يك تراژدي را عملي مي سازد. رئيس ليگ حقوق بشر ايتاليا درنامه خود به سفير آمريكا در ايتاليا مي افزايد: ما براي نجات اشرف صداي خود را بلند نموده و دست كمك به سوي هر ارگان بين المللي كه در زمينه تعادل در جهان وزنه اي به حساب مي آيد دراز مي نماييم. هم اساسنامه ما وهم وجدان ما، ما را مجبور مي سازد كه از زندگي و آزادي انسانهاي بيگناه دفاع كنيم. ما از شما بعنوان بالاترين مقام نمايندگي آمريكا كه مهمترين قدت جهاني است، مي خواهيم كه در اين راه ما را ياري رسانيد. ما خواهان قطع هرگونه حمله اي به اشرف هستيم كه از28 ژوئيه در معرض حمله و محاصره قرار دارد، و تا كنون دهها قرباني و كشته داده و اماكن انها منهدم شده است. حتي اجازه ورود مواد غذايي و دارو داده نمي شود. ما از شما مي خواهيم كه اشرف و املاك آن از طرف سازمان ملل به عنوان منطقه آزاد شناخته شود. ما خواهان برچيده شدن سريع محاصره اشرف و بازگشت به زندگي عادي در آنجا مي باشيم. ما درخواست مي كنيم كه هرچه زودتر صدها تن از مجروحين كه حال بسياري از آنها وخيم است و در اعتصاب غذا بسر مي برند به بيمارستانهاي مجهز جهت معالجه اعزام گردند و حفاظت آنها بايد تحت نظر صليب سرخ بين المللي وايالات متحده امريكا تامين گردد. ما همچنين خواهان اين هستيم كه از اجراي تفاهم بين دولت عراق و احمدي نژاد كه اخيرا هشدار داده بوديم جلوگيري بعمل آيد. بر اساس اين تفاهم نه تنها اشرف را مي خواهند منهدم سازند بلكه مي خواهند ساكنان آن را به رژيم ايران تحويل دهند كه به اين ترتيب زندان و شكنجه و اعدام در انتظار انها خواهد بود. ما خواهان اين هستيم كه ايالات متحده امريكا تحت نظارت سازمانهاي بين المللي در شهر اشرف يك پايگاه نظامي مجهز براي دفع هر خطري در جهت دفاع از اين محل و ساكنان آن ايجاد كند تا بدين ترتيب آزادي عمل و استقلال آنها مجددا برقرار گردد.

عفو بين الملل يك بيانيه اقدام فوري درمورد36 فرد ربوده شده از اشرف صادر كرد عفو بین الملل در اطلاعیه روز هفتم اوت خود اعلام داشت: 36 ايراني بازداشت شده در عراق در يك مركز پليس نگه داشته مي شوند. نيروهاي امنيتي عراق به هنگام حمله به كمپ اشرف و كنترل آن اين ايرانيها را بازداشت كردند. طبق گزارشها اغلب آنها پس از دستگيريشان مورد ضرب و جرح و شكنجه قرار گرفته و حداقل هفت نفر از آنها نياز به كمكهاي پزشكي فوري دارند. گفته شده آنها در اعتراض به بازداشت شان و رفتار با آنها در اعتصاب غذا ميباشند. هفت نفر از اين بازداشت شدگان نياز به درمان پزشكي دارند. آنها درخواست دسترسي به وكيلشان را كرده اند كه تا كنون ناموفق بوده است تمام 36 نفر بازداشت شده در تهديد برگردانده شدن اجباري به ايران هستند جاييكه بيم آن مي رود كه مورد شكنجه و اعدام واقع شوند. عفو بين الملل دربيانيه ديگري، اعلام کرد كه طي بيش از۵۰ روزي كه از انتخابات رژيم ايران مي گذرد، حداقل ۱۱۵ نفر در اين کشور اعدام شده اند. دبيرکل سازمان عفو بين الملل در بيانيه يي گفت، با وجود اين كه تعداد اعدامها درايران بسيار بالا است، ولي اين رقم حاكي از افزايش چشم گير تعداد اعدامها درايران است. الکس نيو دبير کل عفو بين الملل کانادا در نامه اي به لارنس كانن وزير خارجه كانادا، نگراني فزاينده عفو بين الملل را در مورد 36 مجاهد ربوده شده از كمپ اشرف كه مورد شكنجه قرارگرفته اند، به اطلاع وي رساند و نوشت: عفو بين الملل در حال حاضر نگران امنيت و محل نگهداري 36 ايراني کمپ اشرف است که از 28 ژوييه، زماني كه نيروهاي امنيتي عراق کنترل کمپ را بدست گرفتند دستگير شده اند. آنها در مکان نامعلومي نگه داشته مي شوند و گزارشهايي موجود است که برخي يا همه آنها مضروب و مورد شکنجه قرار گرفته اند. روشن نيست كه آنها دسترسي به وکيل، ديدار خانوادگي يا درمانهاي پزشکي داشته باشند. دبير کل عفو بين الملل کانادا، دراين نامه، از مقامات عراقي خواستار روشن شدن محل نگهداري اين 36 نفر و دسترسي آنها به وكيل شده و تأكيد كرده است: عفو بين الملل خواستار انجام يك تحقيقات مستقل و فوري درباره گزارشهايي است كه ميگويد نيروهاي امنيتي عراق از فشار بيش ازحد در زمان گرفتن کنترل کمپ در 28 ژوييه استفاده کرده اند. در نامه دبيركل عفو بين الملل كانادا آمده است : گفته شده صدها نيروي امنيتي عراق که به کمپ يورش بردند، از گاز اشک آور، آب پاشهاي با فشار، و باتون عليه ساکنان غير مسلح که سعي کردند آنها را از ورود به کمپ بازدارند استفاده کردند. عفو بين الملل کليپ ويدئويي را مشاهده كرده که به روشني نشان مي دهد نيروهاي عراقي مکررا افراد را ازجمله در ناحيه سر مضروب مي كنند گزارش شده که هشت نفر كشته شده اند. دولت عراق پذيرفته است که هفت نفر کشته شده اند.

هزاران تن در كرمانشاه و تهران در مراسم گراميداشت دو تن از شهيدان قيام شركت كردند
بنا بر گزارش ستاد اجتماعي مجاهدين در ايران، روز 6 مرداد، مراسم گراميداشت چهلمين روز شهادت كيانوش آسا با حضور هزاران تن از مردم كرمانشاه ، دانشجويان و استادان دانشگاهها در تالار عباسيه كرمانشاه برگزار شد. در پايان اين مراسم جمعيت شركت كننده به سمت ميدان شهرداري و از آنجا به سمت قطعه 58شهدا حركت كردند. راهپيمايان كه عكسهاي ديگر شهداي قيام، ندا آقاسلطان، سهراب اعرابي و كيانو ش آسا را در دست داشتند و هر لحظه بر جمعيت آنها افزوده مي شد با سردادن شعار الله اكبر، اعتراض خود به كشتار جوانان ابراز داشتند. نيروهاي حکومتی كه مسير راهپيمايي را به طور كامل تحت كنترل خود داشتند، به ضرب و جرح مردم و دستگيري تعدادي از تظاهر كنندگان پرداختند. گفتنی است، كيانوش آسا، 25ساله، دانشجوي فوق ليسانس رشته مهندسي شيمي دانشگاه، علم و صنعت روز دوشنبه 25 خرداد توسط نيروهاي سركوبگر دستگير شد. ماموران حکومتی پيكر به شدت شكنجه شده كيانوش را پس از ده روز(3تير) تحت عنوان ناشناس در سردخانه تهران رها كرده بودند.در تهران نيز، در ساعت 1800 مراسم بزرگداشت شهادت بهزاد مهاجر،47ساله، با شركت انبوه شركت كنندگان درسعادت آباد برگزار شد. وزارت اطلاعات رژیم به خانواده بهزاد مهاجر اجازه برگزاري مراسم يادبود در سالن بيروني را نداده بودند و مراسم به ناگزير در خانه پدري وی برگزار شد. در اين مراسم، برخي از مادران شهدا، همچون مادر سهراب اعرابي و اشکان سهرابي براي ابراز همدردي با خانواده شهيد بهزاد مهاجر در اين مراسم شركت كرده بوند. مردم با دسته گلهايي كه بر آن جملاتي در ستايش شهيدان نوشته بود، خاطره آنانرا گرامي داشتند. رژيم اجسد بهزاد مهاجر را كه در تظاهرات روز 25 خرداد بازداشت شده بود، در روز 31خرداد از بيمارستان لقمان الدوله به پزشكي قانوني منتقل كرد و پس از 46روز خانواده وي پيكر فرزند خود را در سردخانه پزشكي قانوني در كهريزك يافتند. در اين فاصله كارگزاران آخوندها از دادن كمترين اطلاعات به خانواده وي سر باز مي زدند. به گفته شاهدان عيني، بدن وي بدليل آن كه مدت زيادي در سردخانه نگهداشته شده بود، از فرم خارج شده و تبديل به جسمي سخت شده بود. با اينحال آثار گلوله و جراحت بر بدن وي مشهود بود.

فعالان حقوق زنان در پارک لاله تهران دست به تجمع و راهپیمایی زدند
روز گذشته فعالان حقوق زنان در پارك لاله تهران تجمع كردند و سركوب زنان توسط رژيم را محكوم نمودند. اين گردهمايى كه از ساعت 19 تا ساعت 20 و 15 دقيقه در ميدان مرکزى پارک لاله اجتماع جريان داشت، مورد استقبال مردم قرار گرفت. تجمع كنندگان چندين بار دور ميدان اصلى پارك راهپيمايى كردند. مأموران كلانترى 148 براى سركوب تجمع كنندگان سراسيمه خود را به پارك لاله رساندند اما از ترس خشم مردم كارى از پيش نبردند. تجمع كنندگان آنان را هو مىكردند.

نخست وزير كانادا از رژيم ايران خواست خشونت عليه مردم را متوقف کند
استيفن هارپر، نخست وزير كانادا گفت: "موضع ما در مورد ايران روشن است. اقدامات اخير توسط مقامات ايران براي ما غير قابل قبول هستند رژيم ايران بايد خشونت عليه مردم خودش را متوقف کند، زندانيان سياسي و روزنامه نگاراني را که ناعادلانه دستگير شده اند آزاد کند و به رسانه هاي داخلي و بين المللي اجازه گزارش آزادانه بدهد. دولت ما با افتخار در کنار مردم ايران و اعضاي جامعه ايراني که خواستار تحقيقات کامل و روشن درباره تقلبات انتخاباتي هستند، مي ايستد". نخست وزير كانادا تصريح کرد که براي شش سال گذشته کانادا با موفقيت قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل که نقض حقوق بشر دولت ايران را محکوم مي کند ارائه کرده است. وي از رژيم ايران خواست که برنامه موشکهاي بالستيک را متوقف کند و بطور کامل از تعهدات بين المللي در رابطه با برنامه هسته ايش پيروي کند.

موج حمایت بین المللی از ساکنین اشرف همچنان ادامه دارد
در فرانسه ژان كولومب رئيس سنديكاليستها، مارتين ساري: خواننده و هنرمند فرانسوي، سامي ژرژ رايا فيلسوف، ژان مر رئيس انجمن عفو بين الملل، خانم ميري كولومب رزمنده مقاومت و لائيسيته و خانم ناديا كوريس رئيس مرآپ در منطقه آردش در نامه هايي خطاب به رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا و رئيس جمهور و وزير خارجه فرانسه انزجار خود را از جنايت عليه بشريت در اشرف ابراز كردند و خواستار تحت فشار گذاشتن دولت عراق براي گردن گذاشتن به قوانين بين المللي در مورد ساكنان اشرف شدند. ديويد كيلگور وزير پيشين كانادايي در يك پيام اختصاصي در باره كشتارها در تهران و اشرف نوشت : «نداي عزيز، سمبل شناخته شده وقايع اخير در ايران است. بنظر من در حالي كه همه كشتارها در اشرف و ايران تراژيك هستند، ولي آنچه براي امير خيري عزيز، در 28ژوئيه، آن چنان كه در يوتوب ديده ميشود، اتفاق افتاد، بقدري مافوق تصور است كه هر چه بشتر مردم آنرا ببينند، دولت ها ناگزيرند خشونت عليه اشرف را متوقف كنند. يكي از دوستان من بعد از ديدن اين ويدئو گفت” اين بيرحمانه ترين چيزي بوده كه تا بحال ديده است”. جامعه ماراناتا، جامعه حقوق بشر مسيحيان باصدور بيانيه يي تهاجم ماموران عراقي خامنه اي به شهر اشرف محكوم كرد. در بيانيه اين جامعه مسيحي كه داراي 10 هزار عضو در سراسر انگلستان است، آمده است: حمله به شهروندان بدون سلاح بعنوانافراد حفاظت شده تحت كنوانسيون 4 ژنو بيانگر جنايت عليه بشريت است و شخص نخست وزير عراق نوري المالكي مسئوليت مستقيم آن است.جنبش ملي كلدانيهاي عراق با انتشار بيانيه يي، يورش ماموران عراقی به ساكنان بي دفاع اشرف را محكوم كرد. در اين بيانيه با عنوان «يورش به تقدس اشرف» آمده است: يورش جلادان عراقي ولايت فقيه وكسانيكه حكام قم و تهران برايشان بر طبل كوبيده و شادماني كردند . ما جامعه جهاني و همه سازمانهاي حقوق بشري را به حمايت از سازمان مجاهدين خلق مستقر در شهر اشرف و بر خاك عراق گرفتار حكام پيرو آخوندهاي قم و تهران فرا ميخوانيم. درود و افتخار بر شهداي شهر اشرف.

انگشت اتهام سرفت بانکهای عراق متوجه آخوندهای حاکم بر ایران است
تلويزيون الشرقيه گزارش داد: منابع عراقى اعلام كردند كه افسرانى از نيروهاى شبهنظامى ذینفوذ در داخل عراق، عمليات قتل و سرقت از بانك رافدين شعبه الزويه در منطقه كراده كه چند روز قبل صورت گرفت را انجام دادهاند.اين منابع گفتند، اين نيروهاى شبهنظامى كه در ارتش نفوذ كرده بودند، عامل اين قتل و سرقت مىباشند و ممكن است كه به اطلاعات يك كشور خارجى مرتبط بوده باشند. پليس عراق بر اساس دادههاى اطلاعاتى دقيق توانست تمامى عاملين اين جنايت منهاى دو افسر كه به خارج عراق فرار كردهاند را دستگير نمايد. اين دو افسر كه از اعضاى نيروهاى شبهنظامى و شناخته شده در عراق مىباشند به يك كشور همسايه فرارى داده شدهاند. اين منابع خاطرنشان كردند كه اطلاعات اوليه نشان مىدهد كه علت بروز پديده سرقت بانكها در عراق به اين برمىگردد كه بعد از بحران ناشى از نتايج انتخابات در ايران، پشتيبانى مالى رژيم ايران از برخى احزاب و نيروهاى شبهنظامى در عراق قطع شده و اين امر باعث شده تا فرماندهان نيروهاى شبهنظامى در عراق براى تأمين مالى خود به سرقت بانكها كه اخيرا در عراق رواج يافته روى بياورند».

نيروي انتظامي رژیم، سرانجام به شكنجه زندانيان در كشتارگاه كهريزك اعتراف كرد نيروي انتظامي كه از جوانان دستگيرشده تحت عنوان «اراذل واباش» و از شكنجه و جنايت عليه زندانيان با عنوان «تنبيه بدني» و «شرايط سختگيرانه» نام برده است، در اطلاعيه اش مي نويسد: «بازداشتگاه كهريزك براي نگهداري موقت و تأديب اراذل و اوباش دستگير شده در طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و با شرايط زيستي سختگيرانه ايجاد و توسط ناجا اداره مي شد. تعدادي از دستگير شدگان اغتشاشات 18 تير به زندان اوين اعزام مي شوند، ولي به جهت محدود (بودن) پذيرش، تعدادي از آنها به صورت موقت به بازداشتگاه كهريزك منتقل مي شوند كه با توجه به شرايط يادشده، اصولا اعزام باداشتيها به اين بازداشتگاه ها صحيح نبوده است. نيروي انتظامي، در اطلاعيه خود، بدون نام بردن از مأمورين مورد ادعا مي نويسد: برابر بررسيهاي به عمل آمده و مصاحبه با بازداشت شدگان و مطلعان، سهل انگاري و تخلف تعدادي از مسئولان، مأموران و كاركنان بازداشتگاه كهريزك و رده هاي نظارتي محرز مي باشد، لذا ضمن تشكيل و تكميل پرونده جهت ارسال به مراجع قضايي براي افراد فوق اقدامات تنبيهي درون سازماني به شرح ذيل اعمال گرديد: عزل و تنبيه دو تن از مسئولاني كه در انجام وظايف نظارتي و كنترلي كوتاهي و سهل انگاري داشته اند. برخورد و تنيبه دو تن از افسران نگهبان وقت به دليل اقدام خودسرانه در تنبيه بدني بازداشت شدگان. تنبيه انضباطي تعدادي ديگري از مسئولان و مأموراني كه به صورت مستقيم و غير مستقيم، در ايجاد شرايط به وجود آمده نقش داشته اند. به دنبال انتشار گزارشهاي متعدد توسط برخي زندانيان جان بدر برده از اردوگاه مرگ كهريزك، دو هفته پيش ولي فقيه رژیم، دستور بستن آن را صادر كرد. بر اساس گزارشها، بسياري از جوانان و نوجوانان مبارز كه طي قيام سراسري دستگير شده بودند، در اين ارودگاه تحت شديدترين شكنجه ها وحشيانه قرار گرفته اند و شماري از آنها در زير شكنجه جان باخته اند. گزارشهاي زندانيان جان بدر برده حاكي است كه پاسدار رادان شخصا و همه روزه به شكنجه جسمي و روحي و آزار و اذيت و تجاوز به زندانيان مبادرت مي كرد.

******
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 16 مرداد در اطلاعیه شماره 145 خود در رابطه با قیام سراسری ایران اعلام کرد: بنابه گزارش ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل ايران، امروز شنبه 16مرداد، صدها تن از مردم تهران و خانوادههاى بازداشت شدگان قيام، در پنجاه و ششمين روز قيام سراسرى، همزمان با دومين روز دادگاه نمايشى بازداشت شدگان اخير در مقابل دادگسترى ارتجاع، در ميدان15خرداد، دست به تظاهرات زدند. تظاهرات و درگيرى در مناطق و خيابانهاى اطراف نيز جريان دارد. این اطلاعیه ادامه داد: در ساعت 0930، در حاليكه تجمع كنندگان شعار اللهاكبر سرداده بودند مورد تهاجم مزدوران رژيم، قرار گرفتند. علاوه بر اين نيروهاى سركوبگر دادگسترى را به محاصره درآوردهاند و از پيوستن مردم به خانوادهها جلوگيرى مىكنند. لباس شخصيها و نيروهاى گارد ويژه با گشتهاى موتور سوار ايجاد رعب و وحشت مىكنند. مردم معترض در دستههاى چندصد نفرى در خيابانهاى بهشت، خيام، روبهروى دادستانى، ميدان 15خرداد و در بازار ضمن سردادن شعارهاى اللهاكبر و مرگ بر ديكتاتور در حالت جنگ و گريز با مأموران سركوبگر هستند، مردم در مقابل يورش مزدوران پراكنده مىشوند و سپس در نقطهاى ديگر دست به تظاهرات مىزنند. تعدادى از بازاريها نيز به مردم پيوستهاند.

******
ديوان عالى رژیم حكم اعدام يك زندانى جوان را در تهران تاييد كرد. روزنامه حکومتی اعتماد که این خبر را منتشر کرد افزود: اين جوان كه رضا نام دارد هنگام جرم انتسابى 16سال سن داشته است و اكنون 22ساله مىباشد. در رابطه با اعدام در ایران و بخصوص اعدامهای دست جمعی، اشپیگل آن لاین نوشت: ايرانيان در تبعيد و فعالان حقوقبشر از اعدام جمعى زندانيان براى بار دوم در عرض يك ماه، تكان خوردهاند. رژيم ايران اعلام كرد 24 زندانى اعدام شدند. جواد دبيران از اعضاى كميسيون خارجه شوراى ملى مقاومت ايران مىگويد: "بخش اعظم زندانيانى كه در دور اول اعدام شدند زندانيان سياسى بودند كه به آنها اتهام قاچاق مواد مخدر زده بودند". اشپیگل افزود: دبيران معتقد است اين عمل و زمان اعلام آن براى مرعوب كردن مخالفان می باشد.