صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

دوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۷

نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته

کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند
این قطعنامه كه شامگاه جمعه به تصویب رسید، پنجاه و پنجمین قطعنامه ارگانهای مختلف ملل متحد علیه نقض حقوقبشر توسط رژیم حاکم بر ایران است که نگرانی عمیق خود را «از نقض جدی حقوقبشر و آزادیهای پایه ای در جمهوری اسلامی ایران» «از جمله نمونههای زیادی» از «شكنجه و مجازاتها و رفتارهای ضدانسانی مانند شلاق زدن و نقص اعضای بدن»، «اعدامهای خیابانی»، «سنگسار بهعنوان شیوهای از اعدام»، «اعدام افرادی كه موقع ارتكاب جرم زیر 18سال بودند»، «دستگیری و سركوب زنان كه خواستار حقوق حقه خود هستند»، «ادامه تبعیض و نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، قومی و اقلیتهای دیگر»، «محدودیتهای جدی و مستمر آزادی عقیده و بیان، تجمعات صلح آمیز و اجتماعات و افزایش اذیت و آزار، ترساندن و تحت تعقیب قرار دادن مدافعان حقوقبشر» ابراز میكند. قطعنامه همچنین از دبیركل ملل متحد خواسته است كه گزارشی درباره وضعیت حقوقبشر در ایران ارائه دهد. خانم مریم رجوی رئیسجمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در رابطه با تصویب این قطعنامه گفت: در شرایطی كه جهان شاهد موج اعدامها در ایران و به خصوص اعدام كودكان و كشتار زندانیان سیاسی در زیر شكنجه توسط آخوندهاست، این قطعنامه بخش كوچكی از جنایات رژیم آخوندی را در برمیگیرد، اما در عین حال نشان دهنده این واقعیت است كه فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران به هیچیك از اصول اولیه حقوقبشر و قوانین و كنوانسیونهای بینالمللى پایبند نیست. این رژیم قرون وسطایی شایستگی زندگی در خانواده ملتها را ندارد و میبایستی از سوی جامعه جهانی طرد شود. وی تاكید كرد جنایات این رژیم مرزهای ایران را در نوردیده و همه كشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین را در برگرفته است. زمان آن فرا رسیده است كه پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن بهخاطر اعدام 120هزار زندانی سیاسی، هم‌چنانكه بهخاطر جنایات تروریستیشان در خارج كشور، در یك دادگاه بینالمللى محاكمه شوند. جنایات آنها طی سه دهه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت محسوب میشود.

گزارش جدید آژانس، هیچ تردیدی در مورد ماهیت نظامی برنامه اتمی رژیم باقی نمیگذارد
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران باصدور اطلاعیهیی 30 آبان اعلام كرد: گزارش جدید آژانس بینالمللى انرژی اتمی كه روز گذشته (19نوامبر 2008) به شورای حكام آژانس ارائه شد، هیچ تردیدی در مورد ماهیت نظامی برنامه اتمی فاشسیم دینی حاكم بر ایران باقی نمیگذارد. فریب كاریها و تلاشهای ملایان برای مخفی نگاه داشتن پروژههای اتمی خود و كار شكنی در مقابل تحقیقات آژانس، كه در گزارش جدید آژانس مورد تاكید قرار گرفته است، هدفی جز خریدن وقت برای دسترسی به بمب اتمی ندارد. در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: مقاومت ایران از اوت 2002 كه سایتهای مخفی نطنز و اراك را افشاء نمود، مستمرا تاكید داشته است كه این برنامه هدفی جز دستیابى به سلاح اتمی را دنبال نمیكند، اما جامعه جهانی بویژه اتحادیه اروپا با مذاكره و امتیاز دادن 6ساله به این رژیم قرون وسطایی زمان داد تا به بمب اتمی نزدیكتر شود. مذاكره و ارائه بستههای تشویقی، تنها باعث تشجیع ملایان در شتاب بخشیدن به برنامه خود برای دستیابى به سلاح اتمی گشته است. این اطلاعیه افزود: آژانس، در گزارش جدید خود به شورای حكام آژانس، ضمن تاكید بر نگرانیها در مورد عدم پاسخگوی رژیم ملایان به موضوعات مهم در مورد ابعاد نظامی برنامه هستهای خود، تصریح كرد در عین حال كه رژیم ملایان بر خلاف خواست جامعه جهانی به غنیسازی اورانیوم، تولید و نصب آبشارهای سانترفیوژهای جدید و بكاراندازی نسلهای جدید سانترفیوژ ادامه مىدهد، آژانس بواسطه كارشكنیهای ملایان، قادر نبوده است پیشرفتی در زمینه پاسخ به «موضوعات باقیمانده مهم مورد نگرانی» كسب نماید. در همین رابطه پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم، به آژانس بین المللی انرژی اتمی حمله کرد و گفت: گزارش اخیر آژانس نشان میدهد ما تا قیامت باید شاهد حرفهای دوپهلو باشیم. آژانس از یك سو بر مسائل هسته‌یی ما نظارت می‌كند و از سوی دیگر اظهار نگرانی می‌كند. وی در ادامه حمله خود به آژانس گفت: متاسفانه آمریكاییها نهادهای حرفه‌ای بین‌المللی را مخدوش كرده و با آنها ابزاری رفتار كرده‌اند. پاسدار علی لاریجانی همچنین طی موضعگیری دیگری، ضمن ابراز نگرانی نسبت به تشدید انزوای بینالمللی رژیم با اشاره بهكنفرانس ادیان و صلح در سازمان ملل متحد و با تأكید بر این كه «آمریكا پای خود را در منطقه محكم و ساختارمند كرده است» گفت: ما با یك پدیده دو وجهی مواجه هستیم. یك وجه ظاهرش نشان دهنده رویه اون هست و قصد تغییر رو نشون میده كما این كه شعارهای آقای اوباما هم همین تغییر بود اما بطن اون یك استراتژیهای صلبی است و هم‌چنان باید صهیونیسم و آمریكا بهعنوان دو تا تهدید مورد توجه ما باشه… . این كنفرانسی كه در آمریكا بهعنوان گفتگوی ادیان و صلح و اینها برگزار كردند رویه اش این بود كه لیوانهاشون رو به هم زدن برای ایجاد صلح… . اما بطنش حكایت از چیز دیگری داره كه اونها به یك فكر عمیق تری دارن میاندیشن دنبال یك همگراییهایی در پشت صحنه هستند.

یك هیات سیاسی و پارلمانی ایتالیا از شهر اشرف دیدار و بر ضرورت تضمین حفاظت مجاهدین اشرف و رعایت حقوق قانونی آنان تأكید كرد سایت سازمان مجاهدین خلق ایران 3 آذر خبر داد: در هیأت ایتالیایی جان كارلو بزلّی، معاون شهردار و مشاور فرمانداری كونئو، سناتور ماركو پردوكا عضو كمیسیون خارجه سنا، آنتونیو استانگو، رئیس سازمان بینالمللی و حقوقبشری هلسینكی واچ در ایتالیا، استفانو منیكاچی، حقوقدان و نماینده سابق پارلمان و خانم یولیا واسیلیویا، هماهنگكننده انجمن حقوقبشری بهقابیل دست نزنید در آسیا حضور داشتند. خانم صدیقه حسینی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران و جان كارلو بزلّی، معاون شهردار كونئوی ایتالیا طی مراسمی پرچمهای اشرف و كونئو را به مردم و ساكنان دو شهر خواهر، تقدیم كردند. معاون شهردار كونئوی ایتالیا هنگام تقدیم پرچم، درود و پیام شهردار را خطاب به رهبری مقاومت ایران و مجاهدین شهر اشرف قرائت كرد و كتابی را كه حاوی اسامی و مشخصات 15هزار تن از شهیدان مقاومت ضدفاشیستی شهر كونئو است به شهر اشرف اهداء كرد. درجریان دیدار هیأت ایتالیایی، از تابلوی یكی از میدانهای شهر اشرف كه بنام شهر خواهر، «كونئو» نامگذاری شده است، توسط معاون شهردار كونئو پردهبرداری شد.

******
رسانههای كانادا از جمله روزنامه‌های نشنال پست - اتاوا سیتی زن - مونترال گازت و شبکه تلویزیونی گلوبال، اعلام كردند: دیوید میتس از برجستهترین وكلای اروپایی و دیوید كیلگور، وزیر سابق كشوركانادا در نامهیی به كمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد نسبت به اخراج و بازگرداندن ساكنان اشرف هشدار داد و نوشتند: اشرف یک فاجعه بالقوه است. ما نباید صبر کنیم تا فاجعه اتفاق بیفتد و بعد بگوییم چکار میشد کرد“. این دو مدافع حقوقبشر میگویند علاوه بر فتوای سران رژیم ایران، قوانین این رژیم از سال 1997 تأكید میكند كه مجاهدین ”محارب هستند و با مجازاتهایی شامل قطع دست راست و پای چپ یا اعدام مواجهند“. دیوید میتس و دیوید كیلگور از سازمان ملل متحد خواستند ساکنین اشرف را بهعنوان پناهندگان سیاسی مورد شناسایی قرار دهند.

******
بیش از ششصد تن از كاركنان شهرداری آبادان روز شنبه با تجمع در مقابل فرمانداری خواستار پرداخت حقوق و مطالبات عقب افتاده خود شدند. معترضان روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته نیز در مقابل فرمانداری رژیم در آبادان تجمع نمودند.

رانندگان تاکسی دوگانه سوز کرمانشاه، دست به اعتصاب زدندرانندگان تاكسی دوگانه سوز در كرمانشاه، روز چهارشنبه 29آبان در محل ایستگاه تاکسی در میدان آزادی این شهر اعتصاب كردند. رانندگان در اعتراض به شلوغی و ازدحام جایگاههای گاز و کم بودن سهمیه بنزین، تجمع كرده بهطوری که ترافیک سنگینی در خیابان‌های منتهی به میدان آزادی ایجاد شده بود. مأموران نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حركت اعتراضی وارد صحنه شده و اقدام به دستگیری رانندگان معترض كردند.

چهار دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی، دست به تحصن زدند4 تن از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به محرومیت خود از تحصیل روز شنبه در این دانشگاه تحصن كردند. دانشجویان در محاصره ماموران حراست، در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه تحصن کرده و خواستار بازگشت خود به دانشگاه هستند. ماموران حراست، دانشجویان متحصن را تهدید كردهاند در صورتی كه به تحصن خود پایان ندهند، با آنها برخورد خواهد شد.

******
آخوند علم الهدی نماینده ولی فقیه در نمایش جمعه مشهد، در وحشت از اعتراض دانشجویان بهمناسبت 16آذر گفت: «بسیج باید فرصت‌ها را تصاحب كند و با برخورد قاطعانه اجازه خودنمایی به این جریانات انحرافی را ندهد». وی كارگزاران رژیم در دانشگاهها را نیز مورد حمله قرار داد و گفت: مدیران در دولت مكتبی نباید به دنبال مدیریت سكولار و بی‌سر‌وصدا باشند و در نظر آنها جریانات انحرافی با بسیج دانشجویی ایثارگر یكسان جلوه كند، بلكه مدیریت باید از ظرفیت بسیج دانشگاه حداكثر استفاده را بكند. وی افزود: "در ادامه این جنگ نرم، دشمن سعی دارد از طریق عناصر و عوامل خود پیروز شود عوامل این جنگ دختران بیحجاب هستند". آخوند علم الهدی همچنین باراك اوباما را مورد حمله قرار داد و گفت: " این ساده‌لوحی است كه فكر كنیم رئیس‌جمهور آمریكا تغییر كرد، اوضاع نیز متفاوت می‌شود. چرا باید به آنها فرصت بدهیم؟ مگر تحلیل غیر از این است كه شیطان سیاه با شیطان سفید فرقی ندارد؟ شیطان شیطان است، سفید و سیاه نمی‌شناسد".

نیروهای حکومتی در قزوین، وضعیت فوق العاده برقرار کردند
رژیم در وحشت از تبدیل بازی فوتبال به صحنه اعتراض، در قزوین، با بسیج انواع ماموران خود و ایجاد وضعیت نیمه تعطیل در این شهر، حالت فوقالعاده برقرار كرد. بنابه گزارشات منابع خبری مقاومت ایران، از صبح روز شنبه دوم آذر تردد در خیابانهای اصلی شهر با مانع نیروی انتظامی روبرو بود و همچنین بسیاری از مغازهها در خیابانهای مرکزی شهر تعطیل بودند. این منابع افزودند: علاوه بر این بانکهای قزوین نیز ساعت 1 بعد از ظهر دوشنبه كار خود را تعطیل كردند و به مشتریان خدمات نمیدادند. در همین حال یگانهای ویژه بسیج و نیروی انتظامی، باتون به دست، مانع از تجمع شهروندان قزوینی در حوالی ورزشگاه میشدند و از جمله با زنان و دخترانی که اصرار داشتند به ورزشگاه بروند، درگیر شدند. نیروی انتظامی در قزوین بعد از اتمام بازی نیز با وحشیگری تمام به متفرق كردن تماشاگران پرداخت تا مانع از تجمع آنان و بروز حركات اعتراضی علیه رژیم شود.

ماموران رژیم در زندان اوین به بند 500 این زندان مخوف حمله کردند
ماموران رژیم در زندان اوین، روز 2 آذر به بند 500، موسوم به بند ویژه روحانیت حمله كرده و ضمن ضرب و شتم عدهیی از زندانیان از جمله آیتالله بروجردی، وی را به نقطه نامعلومی منتقل كردند. خبرنامه دانشجویی امیركبیر با درج این خبر نوشت: تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست و خانوده ایشان نسبت به این موضوع نگران هستند. پیش از این رژیم ،گفته بود قصد دارد وی را به زندان یزد تبعید كند.

دوربینهای مدار بسته در واگنهای مترو نصب می شوندرژیم در وحشت از اعتراضهاى اجتماعی قصد دارد در تمامی واگنهای مترو دوربین مدار بسته نصب كند. محسن هاشمی رفسنجانی گرداننده شركت مترو تهران و حومه در مصاحبه با خبرگزاری حكومتی مهر برای توجیه این اقدام گفت: "گرچه بیش از یكسال است كه بین 120 تا 140 مأمور پلیس تحت عنوان «پلیس مترو» وظیفه كنترل امنیت واگنهای مترو را بر عهده دارند، اما برای كنترل تمام واگنهای مترو دست كم به 700نفر نیروی پلیس نیاز است. در حالی كه با نصب دوربینهای مدار بسته میتوانیم احاطه بیشتری بر رفتار متخاطیان داشته باشیم و دست ماموران ما را برای پیگیریهای قضایی بازمیگذارد".

******
پاسدار محمدیفر از سركردگان نیروی انتظامی با نگرانی نسبت به استفاده مردم از كامپیوتر و فعالیت كاربران اینترنتی گفت: جرائم رایانهای از ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش داشته است. توجه مجرمان به فضای مجازی و تلاشهای مجرمانه در این فضا در حال افزایش است. تمام مسئولان ذیربط باید در خصوص امنیت فضای مجازی تلاش کنند. پاسدار محمدیفر افزود: کشف جرایم در این مدت در مقایسه با مدت مشابهپارسال بیش از 15 درصد افزایش داشته است.

رژیم بیش از 5میلیون سایت اینترنتی را فیلتر كرده است
خرم آبادی مشاور قضایی دادستان كل رژیم 30 آبان،ضمن اعلام این آمار گفت: دشمنان با سوء ‌استفاده از شبکه اینترنت تلاش می‌کنند تا هویت دینی ما را مورد تهاجم قرار دهند. این شبکه در بخش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی آسیب وارد میکند که نگران کننده است. خبرگزاری فرانسه نیز این خبر را با عنوان "رژیم ایران دسترسی به بیش از 5 میلیون وب سایت را بلوكه كرد" مخابره نمود.

دوویلپن، از طرفهای اصلی معامله با رژیم ایران، به دیدار رفسنجانی رفترفسنجانی، در دیدار با دوویلپن آخرین نخست وزیر دوره ژاك شیراك، بر ادامه فعالیتهای اتمی رژیم تاكید كرد و گفت: "جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از حقوق قانونی خود در زمینه هستهیی عقب‌نشینی نخواهد كرد". رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم افزود: " ادامه فضای تهدید و تحریم به شكل‌گیری مذاكراتی نتیجه‌بخش آسیب می‌رساند". لازم به ذكر است دومینیك دوویلپن آخرین نخست وزیردوره ژاك شیراك در فرانسه و از طرفهای اصلی معامله و زدو بند با رژیم حاکم بر ایران در زمان حمله17ژوئن به مقر شورای ملی مقاومت وخانههای پناهندگان ایرانی در شمال پاریس، روز پنجشنبه نیز با پاسدار احمدینژاد دیدار كرد.