صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

دوشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۸۸

نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته

كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف، ورود ناگهانی پلیس عراق به اشرف را یک اقدام سرکوبگرانه و زمینه ساز یک فاجعه انسانی دانست
کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف كه از حمايت8500 حقوقدان در اروپا و آمريكا برخوردار است، در نامه‌هاى جداگانهيى براى فرمانده نيروى چند مليتى و سفير آمريكا در عراق ورود ناگهانى نيروهاى پليس به اشرف را يك اقدام سركوبگرانه، غيرقانونى و زمينهساز يك فاجعه انسانى و نقض تعهد دولت عراق به دولت آمريكا در مورد احترام به حقوق ساكنان اشرف دانست و بر لزوم برعهده گرفتن حفاظت اشرف از سوى نيروهاى آمريكا تأكيد كرد. این كميته خاطرنشان كرد: اين اقدام فوقالعاده خطرناك در حاليست كه دولت عراق برغم همه انعطافهايى كه موكلان ما در اشرف از خود نشان دادهاند، از اذعان به حقوق ساكنان اشرف در چارچوب قانون انساندوستانه بينالمللى و كنوانسيونهاى ژنو خوددارى كرده است. حقوقى كه پارلمان اروپا نيز در قطعنامه 24آوريل خود آنرا مورد تأكيد قرار داده بود. ورود پليس به اشرف در حاليست كه حكومت ايران در آستانه انتخابات رياست جمهورىاش يك كارزار جديد عليه ساكنان اشرف آغاز كرده و فشارهاى جديدى را بر دولت عراق به منظور اخراج و استرداد ساكنان اشرف وارد مىآورند. احمدىنژاد رئيسجمهور و سعيد جليلى دبير شوراى عالى امنيت ملى رژيم در ملاقات با وزير خارجه عراق خواستار ”اجرايى شدن توافقات دوجانبه“ شدند. تحولات اخير نشان مىدهد دولت عراق نه اراده و نه استقلال عمل لازم براى احترام به حقوق ساكنان اشرف و به اجرا گذاشتن قطعنامه پارلمان اروپا كه حداقل حقوق ساكنان اشرف را مشخص كرده بود ندارد. به همين خاطر هم‌چنانكه كميته بينالمللى در جستجوى عدالت (شامل 2000پارلمانتر در دو سوى آتلانتيك) اعلام كرده بود، راهى جز تضمين بينالمللى حفاظت اشرف و برعهده گرفتن مسؤليت حفاظت توسط دولت آمريكا در چارچوب تعهدها و وظايف بينالمللىاش وجود ندارد.گفتنی است که به دنبال فراخوانهاي مجدد رژيم براي «اجرايي كردن توافقهاي دو جانبه» صبح روز 7 خرداد، نيروهاي پليس عراق بطور ناگهاني به كمپ اشرف، محل استقرار 3400تن اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيون در عراق رفتند. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه نيروهاي ارتش عراق در حال حاضر حفاظت كمپ اشرف را به عهده دارند. احمدي نژاد، رئيس جمهور رژیم و جليلي دبير شوراي عالي امنيت رژیم دولت عراق را علنا براي سركوب اپوزيسيون ايراني در عراق تحت فشار گذاشتند. خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده شورای ملی مقاومت ايران، طي نامه هاي جداگانه اي به پرزيدنت اوباما و دبيركل ملل متحد بانكي مون، با تاكيد بر اينكه دولت عراق تاكنون به هيچيك از حقوق بنيادين ساكنان كمپ اشرف اذعان نكرده است خواستار مداخله بلادرنگ به منظور ممانعت از ورود نيروهاي پليس عراق به داخل اشرف، كه مقدمة يك فاجعه انساني مطلوب ملايان حاكم بر ايران است، شد. در همین رابطه كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا به رياست افتخارى دكتر آلخو ويدال كوادراس و رياست مشترك پائولوكازكا و استروان استيونسون و متشكل از شمار زيادى از نمايندگان پارلمان اروپا از گروههاى مختلف سياسى، طى نامهيى به هيلارى كلينتون وزيرخارجه آمريكا، خواستار تضمین حفاظت اشرف، شد. همچنین کميته کانادايى دوستان ايران دمکراتيک در نامهيى به رئيسجمهور امريکا، ورود غيرمنتظره نيروهاى پليس عراقى به قرارگاه اشرف رامحكوم نمود و اعلام كرد: اين حرکت به دنبال محاصره غيرقانونى اشرف ازفوريه 2009 صورت مىگيرد و نقض کنوانسيونهاى ژنو، قانون بينالمللى و قانون انساندوستانه بينالمللى است و زمانبندى آن با فراخوان جديد حکام بنيادگراى ايران براى فشار آوردن روى اپوزيسيون و درخواستهاى آنها از دولت عراق همزمان است. كميته ايتاليايى پارلمانترها و شهروندان براى ايران آزاد نیز طى نامهيى خطاب به هيلارى كلينتون وزير خارجه آمريكا، ورود ناگهانى نيروهاى پليس عراق به قرارگاه اشرف را محكوم كرد و نوشت: با توجه به اينكه حفاظت قرارگاه در دست نيروهاى عراقى است، ورود ناگهانى نيروهاى يليس به اشرف، يك اقدام سركوبگرانه به نيابت از رژيم ايران به حساب ميآيد. اين عمل در تناقض با تعهدهاى دولت عراق به سفارت آمريكا براى رعايت حقوق ساكنان اشرف است. موج حمایت از ساکنین شهر اشرف در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا نسبت به اقدام اخیر دولت عراق، گسترش یافته است و ایرانیان در برابر سفارتخانه های عراق در کشورهای مختلف دست به تظاهرات زدند. در اتاوا پس از چندین هفته آکسیون و تظاهرات، ایرانیان دوباره فردا دوشنبه در برابر سفارت عراق در این شهر گرد خواهند آمد.

دانشجویان بساط نمایش انتخابات رژیم را بر هم زدند
دانشجويان دانشگاه اراك، جلسه زيدآبادى از مهرههاى جناح خاتمى را به هم زدند. دانشجويان پلاكاردهايى در دست داشتند كه روى آن نوشته شده بود، دانشجوى سياسى آزاد بايد گردد. آنان گفتند شما هيچكدام به حرفهايتان عمل نمىكنيد، براى اين كه رأى بياوريد کنوانسيون حقوق زنان را قبول مىکنيد، مىگوييد دانشجويان دربند را آزاد مىکنيد، اما همين که به قدرت مىرسيد فراموش مىکنيد به وعده خود عمل كنيد.
دانشجويان دانشگاه آزاد خوى با شعارهاى ضدحكومتى، جلسه سخنرانى طرفداران موسوى را به يك جلسه اعتراضى تبديل كردند. آنها در اعتراض به توهين خاتمى به هموطنان آذرى شعار مىدادند: «خاتمى خجالت، خجالت» و راى به توهين گران هرگز… . بنابه گزارشهاى دريافتى منابع خبری مقاومت ایران در اين جلسه يكى از دانشجويان خطاب به خرم، وزير راه و ترابرى دوران خاتمى گفت: آقاى خرم شما معتاديد و فيلم آن را هم من دارم.خرم در جواب گفت من فقط سيگار و پيپ مىکشم! و اين عيب نيست رهبر هم گاهى پيپ مىکشد! بنابه اين گزارش دانشجويان به نشانه اعتراض سالن را ترك كردند.

مردم تبریز با شعار مرگ بر خاتمی با ماموران حکومتی درگیر شدند
سایت سازمان مجاهدین خلق ایران نوشت: مردم تبريز در تجمعى در پارك شاه گلى با شعار «مرگ بر خاتمى» و «مرگ بر فاشيسم» خشم و انزجار خود را از توهين اين آخوند شياد به هموطنان آذرى ابراز كردند و با مأموران سركوبگر نيروى انتظامى درگير شدند. این منبع ادامه داد: به گزارش دريافتى تعدادى از تجمع كنندگان دستگير شدند.

دانشجويان دانشگاه رجايى تهران تجمع اعتراضى برگزار كردند
كشته شدن يكى از دانشجويان بر اثر سقوط تير دروازه فوتبال به علت نبودن حفاظ امنيتى خشم دانشجويان را برانگيخت. آنان در تجمع اعتراضى خود خواستار بر كنارى رئيس دانشكده تربيت بدنى شدند.

******
دستگاه قضائيه رژيم حكم اعدام جوانى را در تهران صادر كرد. وى كه مجتبى نام دارد، هنگام ارتكاب جرم انتسابى 19سال سن داشته است. هم‌چنين در استان خراسان رضوى حكم اعدام يك زندانى به نام حسن صادر شده است.
در پى موج اعدامهاى اخير، مقاومت ايران عموم مجامع بينالمللى و سازمانهاى مدافع حقوقبشر به ويژه كميسر عالى حقوقبشر ملل متحد را به محكوم كردن اوضاع وخيم حقوقبشر در ايران فراخواند. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت روز 4 خرداد با صدور اطلاعيهيى اعلام كرد: حميدرضا حدادى، 20ساله، كه به هنگام ارتكاب جرم انتسابى، 15سال داشته، روز چهارشنبه 6خردادماه در زندان عادل آباد شيراز بهدار آويخته خواهد شد. پدر وى ضمن اعلام اين خبر گفت كه به وى هيچ اطلاعى در اين زمينه داده نشده است. دوجوان زندانى 23 و 25ساله نيز كه از زندان مركزى اصفهان (دستگرد) به سلولهاى انفرادى منتقل شدهاند، در آستانه اعدام قرار دارند. هم‌چنين، در روز 2خرداد، 4زندانى شامل خانم افسانه رحمانى29ساله، يك جوان20ساله، يك زندانى به نام رسول و يك تبعه افغانستان، در زندان عادل آباد شيراز بهدار آويخته شدند. این اطلاعیه ادامه داد: روند وقفه ناپذير اعدام، به ويژه اعدام قساوت بار كودكان، جوانان و زنان در شهرهاى مختلف كشور، آن هم در آستانه نمايش انتخابات آخوندها، بيانگر آن است كه پايههاى اين رژيم ضدبشرى و ضد مردمى تا كجا بر سركوبى و اعدام و شكنجه استوار است.

یکی از زندانیان زندان مرکزی اصفهان خودکشی کرد
يكى از زندانيان زندان مركزى اصفهان در اعتراض به فشارهای وارده شكنجهگران اين زندان خودكشى كرد و جان باخت. اين زندانى كه اسماعيل ايوبى نام داشت و 23ساله بود در نامهيى كه از خود به جاى گذاشته علت اين خودكشى را فشارهاى ضدانسانى دژخيمان رژيم بويژه قاضى به نام حسينى عنوان كرده است.

رژیم، فشار بر زندانی سیاسی حمیده نبوی را تشدید کرده است
منابع خبری مقاومت ایران گفتند: بنابه گزارشهاى دريافتى وضعيت جسمانى زندانى سياسى حميده نبوى كه در بند زنان زندان اوين بهسر مىبرد وخيم مىباشد. وى كه از حساسيت مزمن رنج مىبرد، از زمانى که به زندان اوين منتقل شده از امکان معالجه پزشک متخصص محروم بوده و داروهايى که قبل از دستگيرى تجويز شده است ديگر تاثيرگذار نيست. این منابع افزودند: رژيم براى فشار بر اين زندانى سياسى از اوايل امسال، از ملاقات وى با دختر 5سالهاش جلوگيرى بهعمل آوردهاند. رژيم حميده نبوى را به دليل شركت در مراسم بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى سال 67 در گلزار خاوران، ۱۶ مهر ماه سال گذشته همراه با دختر ۵ سالهاش دستگير و به يك سال زندان محكوم كرده است. این منابع در خبری دیگر اطلاع دادند: ماموران نيروى انتظامى در تهران، شب يكشنبه سوم خرداد، در تجريش، يك زن را به طرز فجيعى مورد ضرب و شتم قرار دادند و پس از اين جنايت، جسم بى جان وى را در وسط خيابان رها كردند.
همچنین زندانى سياسى افشين بايمانى بشدت مورد ضرب و شتم قرار دارد و ماموران رژیم او را به بند 5، یکی از بدترین بندهای زندان گوهردشت کرج منتقل کرده اند. بنا به گزارش سایت سازمان مجاهدین خلق ایران، روز چهارشنبه ششم خرداد، گارد زندان گوهردشت به سلول اين زندانى سياسى يورش بردند و او را با باتون وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اثر اين ضرب و شتم بدن او کبود شده و دست او دچار آسيب جدى شده است و هم‌چنين از ناحيه پا و کمر دچار خونريزى شده است. شكنجهگران سپس اين زندانى سياسى را به دفتر حسن آخريان رئيس بند 2 زندان گوهردشت کرج برده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار مىدهند. نبى الله فرج نژاد معاون حفاظت و اطلاعات خطاب به بايمانى مىگويد: منافق کثيف به تو درسى خواهيم داد که آنرا فراموش نکنى درسى که به رفيقت ساران داديم. على محمدى معاون زندان نيز به افشين بايمانى مىگويد: ما اين‌جا صد تا صد تا نظير شما را به درک واصل کرديم مىبينى که آب از آب تکان نخورد. رجب على آجير رئيس دارالقران به اين زندانى سياسى مىگويد: اگر به ما اجازه مىدادند خون شماها را مىخورديم. پس از اين وحشيگريها، دژخيمان رژيم آخوندى كه هر كدام باتونى به دست داشتند، باز براى مدت طولانى افشين بايمانى رامورد ضرب و شتم قرار مىدهند كه هم اكنون وضعيت جسمانى اين زندانى سياسى وخيم مىباشد.
در خبری دیگر دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران دوم خرداد طی اطلاعیه ای اعلام کرد: مقاومت ايران در مورد خطر جدي كه جان زنداني سياسي منصور اسانلو، رئيس سنديكاي رانندگان شركت اتوبوسراني را تهديد مي كند، هشدار مي دهد. رژيم آخوندها، او راكه از انواع بيماريها ازجمله بيماريهاي قلب، چشم، كليه و كمر رنج مي برد و اكنون بخاطر مسدود شدن رگهايش در شرايط جسمي وخيمي به سر مي برد، در بند4 زندان گوهردشت كرج زنداني كرده و از كمترين رسيدگي به وي خودداري مي كند. اين در حالي است كه پزشكي قانوني رژيم تا كنون چندبار بر عدم توانايي اين زنداني سياسي براي تحمل شرايط زندان تأكيد كرده است. دژخيمان براي اعمال فشار بيشتر بر منصور اسانلو، از مردادماه87 وي را به بند4 كه مخصوص زندانيان خطرناك است، منتقل كردند و به تازگي با افزايش تعداد زندانيان، شرايط اين بند را بسا بيشتر از گذشته غيرقابل تحمل نموده اند. دبيرخانه شوراي ملي مقاومت خاطرنشان كرد: آقاي اسانلو كه از مؤسسان سنديكاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه است بخاطر مبارزاتش براي تحقق حقوق كارگران اين سنديكا از سال 84تاكنون بارها دستگير شده است. در آخرين دستگيري در تيرماه 86، وي به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي»، سازماندهي اعتصابها و اعتراضات کارگري به 5 سال زندان محکوم گرديد. مقاومت ايران ضمن هشدار نسبت به خطرجدي كه جان اين زنداني سياسي را تهديد مي كند، عموم مجامع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري، اتحاديه هاي بين المللي كارگري بويژه فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل را به محكوم كردن سركوب و شكنجه زندانيان سياسي بويژه كارگران زنداني فرا خواند و خواستار اعزام يك هيأت تحقيق بين المللي گردید كه با اتخاذ تصميمات فوري و لازم الاجراي بين المللي ترتيب آزادي سريع آقاي منصور اسانلو را فراهم سازد.

بر اساس آمار رسمی شهرداری رژیم در تهران بیش از 13 درصد از افراد بی خانمان در این شهر، مدرک بالاتر از فوق دیپلم دارند
روزنامه حكومتى اعتماد نوشت: مجموع آمار مراجعه کنندگان به سه گرمخانه محل نگهدارى افراد بىسرپناه در شهر تهران بدون احتساب روزهاى تکرار، ۶۴۰ نفر بوده است و بسيارى از اين افراد علاوه بر مشکلات مالى داراى مشکلات روحى و روانى بودهاند. در سالهاى گذشته نيز فرد کارتن خواب و متکدى داراى مدرک فوق ليسانس خاک شناسى از يکى از کشورهاى خارجى در خيابانهاى تهران وجود داشت.

رژیم حاکم بر ایران سانسور اینترنتی خود را به عراق صادر می کند
خبرگزارى اخبار عراق فاش ساخت كه رژيم ايران، سايتهاى برخى شخصيتهاى سياسى عراق را كه داراى مواضع مخالف دخالتهاى اين رژيم هستند و از مقاومت ايران حمايت مىكنند فيلتر مىكند. اين خبرگزارى نوشت: اطلاعات بدست آمده حاكيست كه برخى مراكز ارائه خدمات اينترنتى متعلق به ماموران و هواداران رژيم ايران، اقدام به دستيابى يا وارد كردن فيلترهاى ويژه ايرانى كردند و اين فيلترها مطابق با آنچه كه توسط رژيم ايران برنامهريزى شده است، اقدام به عبور دادن تنها مواردى كه مجاز مىباشد، مىكنند و بمحض كليك كردن بر روى يو. آر. ال. و آدرس سايت در صورتى كه قرمز باشد بر روى صفحه مانيتور كارتى ظاهر مىگردد كه بر روى آن به فارسى و عربى نوشته شده است: «اين سايت به دستور جمهورى اسلامى ايران بسته شده است!».

******
ركسانا صابرى خبرنگار آمريكایی ايرانىتبار گفت كه در زندان اوين تحت شكنجههاى روحى و روانى شديدى قرار داشته و بازجويان او را تهديد كرده بودند كه اگر به جاسوسى اعتراف نكند با 10تا 20سال زندان و حتى اعدام روبرو خواهد شد. با اين تهديد و به اين خاطر كه كسى نمىدانست من كجا هستم به دروغ اعتراف كردم.وى گفت: درحاليكه مقابل يك ديوار بودم توسط 4نفر بازجو مورد سؤال قرار مى‌گرفتم و اين بازجويى‌ها در چند روز اول از صبح تا شب بطول مى‌انجاميد. ركسانا صابرى افزود: چند روز هم در زندان انفرادى بوده كه مشكل‌ترين روزهاى زندان او بوده است. وى به راديو نشنال پابليك گفت: در زندان اوين بسيارى از زندانيان سياسى محبوس هستند. در زندان او با هم‌بندانى مواجه شد كه آنها را قابل‌تحسين‌ترين زنان نه در ايران بلكه در كل جهان پيدا كرد كه تا آن زمان ديده بود و از آنها قوت قلب مى‌گرفت. ركسانا گفت: اين زنان كسانى بودند كه زير فشار اعتراف نمى‌كردند و چيزى را براى آزاد شدن و ترك فعاليت بعد از زندان امضا نمى‌كردند، آنها ترجيح داده بودند در زندان بمانند اما از اصولى كه به آنها اعتقاد داشتند كوتاه نيايند. بسيارى از اين زنان هنوز در همان زندان هستند.

******
حزب اتحاد اسلامى كردستان تكذيب كرد كه قصد پيوستن به ائتلاف وابسته به رژيم ايران را دارد. تلويزيون الحره خبر داد: حزب اتحاد اسلامى كردستان خبر منتشر شده مبنى بر تمايل اين حزب براى پيوستن به ليست ائتلاف را تكذيب كرد.
پایگاه دائمی فرانسه در خلیج فارس افتتاح شد
همزمان با افتتاح يك پايگاه دائمى فرانسه در خليج فارس خبرگزارى فرانسه گفت: اين اقدام به پاريس يك نقش استراتژيك در اين منطقه به آشوب كشيده شده توسط رژيم ايران مىدهد. به گفته خبرگزارى فرانسه پايگاه مذكور كه معروف به “كمپ صلح“ مىباشد محل استقرار 500 پرسنل در 3 سايت در ساحل تنگه هرمز درست در مقابل ايران خواهد بود. خبرگزارى فرانسه افزود: افتتاح اين پايگاه بعنوان نشانهيى از موضع سختتر ساركوزى بعد از روى كارآمدنش در2006 مىباشد كه نگرانى هاى مربوط به برنامه هستهاى تهران به افزايش آن دامن مى‌زند.

******
داوود احمدىنژاد برادر پاسدار احمدىنژاد با اشاره به شعار خمينى «فتح قدس از طريق كربلا» گفت: امروز با فتح کربلا نيمى از اين مسير محقق شده و اکنون نوبت آزادسازى قدس شريف از چنگال صهيونيستهاست. وى كه در آبادان سخنرانى مىكرد مدعى شد: با تکيه بر ولايت فقيه بر تمام ابرقدرتها و دشمنان نظام و اسلام پيروز مىشويم.