صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

جمعه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۷

سفر وزیر خارجه سوئیس به ایرانسفر "میشلین کالمی ری" به ایران و سقوط یک انسان
تعجب نمی کنم که خانم "کالمی ری" به ایران رفته و روسری خفت بار آخوندی سر می کند. تعجب نمی کنم که چرا این زن باصطلاح مدافع حقوق زنان به دیدار بزرگترین دشمن زنان رفته. نه اصلا تعجب نمی کنم. مماشات گران همیشه یار و یاور آخوندها و قاتلین مردم ایران بوده اند. موضوع این است که دلم برای آن زنانی می سوزد که خانم کالمی ری از حقوقشان دفاع کرده و می کند. چگونه یک زن امروزی و مبارز برای چندرغاز به چنین درجه ای از ذلت سقوط می کند؟
کجایید ای مدافعین حقوق زنان که ببینید چگونه یک مدافع حقوق زنان! برای خرید گاز به ایران آخوندزده سفر می کند و با جانیانی که زنان مملکت را در خیابانها و در روز روشن خونین و مالین می کنند، قرارداد می بندد؟ آخر این چه رسمی است؟ کجایید ای انسانهایی که دم از آزادی و حقوق زن می زنید؟
انسان از دیدن این همه بی پرنسیبی دلخون می شود. آخر پستی و حقارت تا کجا؟ بی شرمی تا کی؟ سوئیس که کشوری بی طرف بود و از این بابت به خود می بالید. چه شد که وزیر خارج اش برای خرید گاز از آخوندهای حاکم بر ایران، چنین حقیر و پست می شود که روسری حقارت آخوندی به سر کرده و با آدمکشان قهار، نشست و برخاست می کند و تازه با کمال وقاحت می گوید: به رسوم ملی احترام گذاشتم.
خانم کالمی ری، شما که مدافع حقوق زنان هستید، شما که به آزادی زنان اعتقاد دارید، شما که یک زن و یک انسان هستید، فکر نکردید که با رفتن به ایران و تجارت با افرادی نظیر احمدی نژاد که مسئول زدن تیر خلاص به زندانیان سیاسی بود، رسوم جهانی را زیر پا می گذارید؟ فکر نکردید که با گذاشتن روسری و دست بوسان بسوی احمدی نژاد رفتن رسوم صد ساله ایرانیان، یعنی مبارزه با ارتجاع و استبداد را زیر پا می گذارید؟ فکر نکردید که جواب مردم ایران را چه می دهید؟ جواب زنان سرکوب شده ایرانی را چه می دهید؟ فکر نکردید که جواب مردم کشور خودتان را چه می دهید؟
خانم میشلین کالمی ری، هر چه می خواهید با این دشمنان بشریت، بده و بستان کنید. تا می توانید ازشان گاز بخرید و بهشان هر چه خواستید بفروشید. هر چقدر که خواستید به ایران سفر کنید و در کنار جانیان و زن ستیزان بنشینید و عکس بیاندازید.
فقط یک چیز را به خاطر داشته باشید که ملت ایران فراموش نخواهد کرد. نه هرگز فراموش نخواهیم کرد که در گرماگرم یک بحران بین المللی، شما طرف رژیمی دیکتاتور، ناقض حقوق انسان، ماجراجو و دشمن بشریت را گرفتید. فراموش نخواهیم کرد که به جای همبستگی با زنان ایران که زیر خرواری از ستم، دست و پا می زنند، شما طرف دشمن را گرفتید. فراموش نخواهیم کرد که شما به جای تحریم این رژیم، دستان خون آلودشان را می فشارید. نه فراموش نخواهیم کرد که شما این چنین سقوط کردید.


نرگس غفاری
سوم فروردین 1387